Oświadczenie IBS w sprawie tez stawianych przez Dziennik Gazeta Prawna w artykule „Mają 500+, ale nie będą miały emerytur: 150 tysięcy kobiet odeszło z pracy przez rządowy program”

12 grudnia 2016
Teza DGP postawiona w artykule z 7 grudnia br. przypisywana dr Idze Magdzie jest nadużyciem w stosunku do wypowiedzi z wywiadu udzielonego przez wiceprezes Instytutu. Jesteśmy rozczarowani brakiem sprostowania ze strony DGP.

Wypowiedzi z wywiadu udzielonego przez Igę Magdę Dziennikowi Gazecie Prawnej zostały użyte dla potwierdzenia tezy, że 150 tys. kobiet wycofało się z rynku pracy na skutek świadczenia z Programu Rodzina 500 Plus [1]. Jest to teza Dziennika Gazety Prawnej, a nie IBS. Tezy tej Iga Magda nie komentowała w trakcie wywiadu. Jesteśmy rozczarowani nadużyciem i brakiem sprostowania ze strony DGP.

Nie zmienia to faktu, że zauważamy zastanawiające i niepokojące zjawiska na rynku pracy. Przyglądając się publicznie dostępnym danym GUS (BAEL), obserwujemy – między trzecim kwartałem roku 2015 a trzecim kwartałem roku 2016 – spadek współczynnika aktywności zawodowej osób w wieku 35-44 lat oraz spadek współczynnika aktywności zawodowej kobiet (w poprzednich latach współczynnik aktywności zawodowej kobiet rósł). Wzrosła za to liczba osób biernych zawodowo z powodu opieki nad osobami zależnymi.

Doświadczenia międzynarodowe pokazują, że wskazane zjawiska mogą być odzwierciedleniem polityk społecznych opartych o transfery do osób w wieku produkcyjnym. W Polsce, najważniejszą, nową polityką o takim charakterze jest Program Rodzina 500 Plus. Obecnie nie ma jednak możliwości weryfikacji tezy o związku między programem 500 plus a sytuacją na rynku pracy. Będziemy natomiast, tak jak dotychczas, monitorowali sytuację i w momencie dostępności szczegółowych danych przeprowadzimy i podamy do publicznej wiadomości analizę wyżej przedstawionych zmian.


Zarząd Instytutu Badań Strukturalnych

Iga Magda, Wiceprezes IBS

Piotr Lewandowski, Prezes IBS

[1]  „Mają 500+, ale nie będą miały emerytur: 150 tysięcy kobiet odeszło z pracy przez rządowy program„, Dziennik Gazeta Prawna, 7.12.2016

Newsletter
Skip to content