Popyt na usługi opiekuńcze w najbliższej przyszłości wzrośnie

23 czerwca 2016
Dziś opieka nad osobami starszymi sprawowana jest najczęściej przez członków rodziny i to jest problem polskiego systemu – Iga Magda w rozmowie z redaktorem Krzysztofem Grzybowskim w Polskim Radio 24.

Zarówno w Polsce, jak i w innych krajach Unii Europejskiej, zawody związane z usługami opiekuńczymi (pielęgniarki, opiekunowie dzieci i osób starszych) nie wiążą się ani ze szczególnym prestiżem, ani z wysokimi zarobkami. Dlaczego tak jest, skoro np. wymogi dotyczące kwalifikacji pielęgniarek rosły, a dziś wiele pielęgniarek ma wykształcenia wyższe na poziomie licencjatu?

słaba pozycja negocjacyjna kobiet

– Po części wynika to z faktu, że zawody te wykonywane są przez kobiety – mówiła Iga Magda w rozmowie z redaktorem Krzysztofem Grzybowskim – To, co jako ekonomiści nazywamy dyskryminacją płacową, występuje w zawodach sfeminizowanych (a zawody opiekuńcze takimi są) i sprawia, że zarobki w tych zawodach są dużo niższe. Wynika to ze słabszej pozycji negocjacyjnej kobiet.

w sektorze publicznym brakuje myślenia strategicznego

Na ile – w kontekście starzenia się społeczeństwa – rynek sam wpłynie na zmianę sytuacji?

– Wynagrodzenia związane z usługami opiekuńczymi kształtuje sektor publiczny – zaznaczała Iga Magda – a to jak kształtowane są wynagrodzenia w sektorze publicznym odstaje od mechanizmów czysto rynkowych.

Skoro jednak usługi opiekuńcze rozliczane są przez sektor publiczny, to czy nie powinniśmy oczekiwać, że właśnie w sektorze publicznym szczególnie będą brane pod uwagę problemy, z którymi jako społeczeństwo będziemy musieli się zmierzyć np. sytuacja demograficzna – pytał Krzysztof Grzybowski.

– W sektorze brakuje myślenia perspektywicznego […], chociaż dane makroekonomiczne pokazują, jak wielkie będą braki po stronie lekarzy, pielęgniarek, opiekunów osób starszych – mówiła Iga Magda i podkreślała – Zmiana demograficzna naprawdę przyspiesza. Już po 2020 roku […] zacznie bardzo wyraźnie widać wzrost potrzeb i popytu na usługi opiekuńcze dla osób starszych.

systemowy problem opieki nad osobami starszymi

– Wszystkie dane – przypominała Iga Magda – wskazują, że liczba osób po 85. roku życia w ciągu najbliższych siedmiu lat wzrośnie dwukrotnie. Spora część tych osób będzie wymagała pomocy. Dziś opieka jest sprawowana najczęściej przez członków rodziny i jest to problem polskiego systemu […] Opieka instytucjonalna po stronie państwa będzie potrzebna.

Cała rozmowa dostępna jest w serwisie Polskiego Radia 24 – wysłuchaj

bmk >

Newsletter
Skip to content