Konferencja COMPIE 2016

22 października 2016
20-21 października b.r. odbyła się w Mediolanie konferencja COMPIE 2016, poświęcona zastosowaniu metod kontrfaktycznych (counterfactual impact evaluation)* w ewaluacji polityk publicznych.

W konferencji uczestniczyli ekonomiści naszego Instytutu – Iga Magda oraz Jan Baran. Podzielili się doświadczeniami z realizowanego projektu, w którym IBS na zlecenie Ministerstwa Rozwoju dokonuje oceny działań aktywizujących osoby młode na rynku pracy. W projekcie udział bierze również Maciej Lis oraz partnerzy z IMAPP.

Gośćmi specjalnymi konferencji byli Michael Lechner (Uniwersytet w St. Gallen) oraz Jeffrey Andrew Smith (Uniwersytet Michigan). Obaj są wybitnymi specjalistami w stosowaniu metod ekonometrycznych do oceny skuteczności polityk. Konferencję zamykał panel dyskusyjny poświęcony zastosowaniu danych administracyjnych, w którym uczestniczyli Tito Boeri (Uniwersytet Bocconi), Nuno Crato (Komisja Europejska), Joachim Moeller (IAB), Michael Rosholm (Uniwersytet w Aarhus) oraz Daniele Checchi (Uniwersytet w Mediolanie).

Konferencja została zorganizowana przez CRIE Centre for Research on Impact Evaluation, jednostkę Komisji Europejskiej, oraz Katolicki Uniwersytet Sacro Cuore w Mediolanie.

* Metody kontrfaktyczne służą porównaniu skuteczności interwencji (np. udział w szkoleniu) względem hipotetycznej sytuacji, gdyby osoba nie brała udziału w interwencji (sytuacja kontrfaktyczna). Do stworzenia sytuacji kontrfaktycznej służą grupy kontrolne, tj. osoby będące poza interwencją, lecz mające takie same cechy, jak osoby objęte interwencją. Dzięki zastosowaniu metod kontrfaktycznych jest możliwa identyfikacja “prawdziwego” efektu interwencji, pozbawionego wpływu indywidualnych cech osób.

Projekt związany z tą wiadomością:
Newsletter
Skip to content