Długotrwałe bezrobocie w Europie po Wielkim Kryzysie

Publikacja_Long-Term_2016_1
Najnowsza publikacja CEPR Press pod redakcją Samuela Bentolila i Marcela Jansena, do której rozdział o bezrobociu w Polsce napisali ekonomiści IBS, Iga Magda i Piotr Lewandowski, jest już dostępna w serwisie www.voxeu.org

Wysoki poziom długotrwałego bezrobocia (LTU od ang. long-term unemployment) jest problemem w całej Europie. Choć od roku 2013 stopa bezrobocia w Europie spada, to w 2015 r. liczba osób bezrobotnych starających się podjąć aktywność zawodową i pozostających bez pracy przez ponad rok wynosiła aż 11 milionów.  Przeciwdziałanie problemowi wymaga zrozumienia jego przyczyn.

 

Czy na wcześniej stawiane pytania dotyczące długotrwałego bezrobocia są nowe odpowiedzi? Zajrzyjmy do najnowszej publikacji pod redakcją Samuela Bentolili i Marcela Jansena pt. „Long-term unemployment after the Great Recession: Causes and remedies” wydanej przez CEPR Press. Autorzy analizują wzrost długotrwałego bezrobocia w Europie po Wielkim Kryzysie, badają przyczyny problemu oraz działania mające na celu jego rozwiązanie a podejmowane w Danii, Francji, Niemczech, we Włoszech, w Hiszpanii, Wielkiej Brytanii i Polsce.

 

Autorami rozdziału poświęconego bezrobociu długotrwałemu w naszym kraju są ekonomiści IBS Iga Magda i Piotr Lewandowski, którzy argumentują, że mimo spadku długookresowego bezrobocia w ostatnich latach, jest ono nadal istotnym problemem, który niestety nie jest właściwie adresowany przez polityki publiczne. Publikacja dostępna jest nieodpłatnie w serwisie www.voxeu.org.

 

Publikacja_Long-Term_2016_2
wszystkie wiadomości