Wykorzystanie danych administracyjnych dla celów badawczych i oceny skutków polityk publicznych

15 grudnia 2017
Publikujemy policy brief nt. wykorzystania danych administracyjnych w Europie Środkowo-Wschodniej oraz podsumowanie spotkania eksperckiego, które zorganizowaliśmy 30 listopada br. w Warszawie.

Władze publiczne w krajach postsocjalistycznych gromadzą dużą ilość danych na temat obywateli i przedsiębiorstw. Dane  administracyjne zbierane  przez  urzędy podatkowe,  fundusze  emerytalne  i  inne organy rządowe w wielu aspektach mają przewagę nad danymi ankietowymi. Ich wykorzystanie w badaniach naukowych lub do oceny polityk publicznych powoli staje się regułą.

Wykorzystanie danych administracyjnych w Polsce

Celem spotkania zorganizowanego przez nasz Instytut 30 listopada br. była wymiana doświadczeń związanych z  korzystaniem z danych administracyjnych w Polsce oraz z promocją szerszego wykorzystania tego typu danych. W spotkaniu uczestniczyło kilkunastu ekspertów: przedstawicieli środowiska naukowego oraz administracji publicznej, którzy w swojej pracy wykorzystują duże zbiory danych gromadzonych przez instytucje publiczne.

Po wprowadzeniu Igi Magdy, wiceprezeski naszego Instytutu, zostały wygłoszone prezentacje dotyczące:

  • wykorzystania danych z rejestrów bezrobotnych do ewaluacji wsparcia osób młodych w ramach Gwarancji dla Młodzieży – Jan Baran (Instytut Badań Strukturalnych)
  • danych zebranych w ramach projektu Edukacyjne Losy Absolwentów, które pozwalają na śledzenie sytuacji absolwentów na rynku pracy zależnie od ukończonego kierunku studiów – Mikołaj Jasiński (Uniwersytet Warszawski) i Agnieszka Chłoń-Domińczak (Instytut Badań Edukacyjnych, Szkoła Główna Handlowa)
  • rozwoju prac nad stworzeniem Zintegrowanej Platformy Analitycznej, która będzie narzędziem pozwalającym na łączenie danych z różnych baz administracji publicznej – Leszek Maśniak (Ministerstwo Cyfryzacji)
  • łączenia danych podatkowych i danych z ubezpieczeń społecznych na użytek przeprowadzania analiz mikrosymulacyjnych – Dominik Korniluk i Marek Skawiński (Ministerstwo Finansów)
  • ewaluacji działań Powiatowych Urzędów Pracy – Tomasz Gajderowicz (Uniwersytet Warszawski)

W spotkaniu wzięli również udział przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju, Banku Światowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Policy brief

We wrześniu bieżącego roku eksperci z naszego Instytutu uczestniczyli w spotkaniu eksperckim o podobnej tematyce w Budapeszcie. Warsztat został przeprowadzony przez Węgierskie Towarzystwo Ekonomistów, a wśród uczestników znaleźli się również przedstawiciele państw wyszehradzkich, Albanii, Bośni i Hercegowiny, Chorwacji, Rumunii, Serbii i Słowenii. Wnioski ze spotkania zostały zawarte w Policy brief, na który składa się analiza przyczyn rzadkiego wykorzystania danych administracyjnych do prowadzenia polityki opartej na dowodach w krajach Europy Środkowo-Wschodniej oraz zalecenia mające umożliwić skuteczniejsze wykorzystanie tego typu danych.

Zachęcamy do zapoznania się z policy brief oraz relacją ze spotkania w Budapeszcie.

***

Spotkania zostały zorganizowane ze środków Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego w ramach międzynarodowego projektu „Dostęp do danych administracyjnych dla celów badawczych i oceny polityk”.  Partnerami projektu są instytucje naukowe z Węgier (MKE; Budapest Institute), Słowacji (CELSI) i Czech (CERGE-EI).

Projekt związany z tą wiadomością:
Newsletter
Skip to content