Oblicza bezrobocia – bariery aktywizacji zawodowej i zatrudnienia

international-conference-1597529_1920
Zapraszamy na seminarium IBS i Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce - 18 czerwca br., Warszawa.

Celem seminarium jest dyskusja nad aktywizacją zawodową Polaków w świetle najnowszych badań naukowych. Wśród prelegentów znajdą się: Herwig Immervoll (OECD), Rafał Janas (DG EMPL), Iga Magda (IBS, SGH) i Paweł Kubicki (SGH). W dyskusji panelowej omówimy potencjalne kierunki zmian w polityce społecznej mające na celu zwiększenie aktywności zawodowej Polaków. Wśród panelistów znajdą się przedstawiciele środowiska akademickiego, a także administracji centralnej i lokalnej oraz organizacji pozarządowych: Lech Antkowiak (Urząd Pracy m.st. Warszawa), Piotr Błędowski (SGH), Ewa Flaszyńska (MRPiPS), Cezary Miżejewski (WRZOS).

Seminarium odbędzie się 18 czerwca br., w godzinach 9:30-13:15, w siedzibie Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce przy ul. Jasnej 14/16a w Warszawie. Seminarium odbędzie się w języku angielskim i polskim (z tłumaczeniem symultanicznym).

***

Program, zaproszenie i aktualności dotyczące wydarzenia publikujemy na stronie wydarzenia.

Rejestracja: https://oblicza-bezrobocia-seminarium-ibs-ke.konfeo.com - do 13 czerwca (liczba miejsc jest ograniczona).

Serdecznie zapraszamy!

wszystkie wiadomości