Pokolenie 50+ w Polsce na tle Europy

SHARE - logo
Czy Polacy po 50. roku życiu cieszą się dobrym zdrowiem? Czy częściej niż ich rówieśnicy z innych krajów europejskich doświadczają ubóstwa i deprywacji materialnej? Publikujemy materiały z konferencji „Pokolenie 50+ w Polsce na tle Europy: aktywność, zdrowie i jakość życia. Wyniki na podstawie badania SHARE” (19 października br.).

Podczas konferencji zorganizowanej przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Centrum Analiz Ekonomicznych CenEA miała miejsce publikacja raportu poświęconego sytuacji pokolenia 50+ (przeczytaj). W przygotowaniu publikacji wzięło udział czworo ekonomistów z naszego Instytutu. Podczas konferencji Iga Magda i Aneta Kiełczewska zaprezentowały rozdział pt. „Praca a zdrowie i umiejętności poznawcze pokolenia 50+”, a Katarzyna Sałach przedstawiła najważniejsze wnioski z rozdziału napisanego wspólnie z Piotrem Lewandowskim pt. „Aktywność zawodowa a warunki materialne wśród osób w wieku 50+”. Swoje rozdziały zaprezentowali także: Agnieszka Chłoń-Domińczak (IBE, SGH), Leszek Morawski (INE PAN), Michał Myck (CenEA) i Monika Oczkowska (CenEA).

Praca a zdrowie i umiejętności poznawcze

Sytuacja Polaków po 50. roku życia na tle rówieśników z pozostałych krajów europejskich nie wygląda najlepiej: Polacy charakteryzują się niższym poziomem zdrowia i umiejętności poznawczych, a stopy ubóstwa, zarówno dochodowego, jak i subiektywnego (deklarowanych trudności w wiązaniu końca z końcem) są wśród nich wyższe niż przeciętnie. Wyraźnie częstszy jest także problem depresji, zwłaszcza wśród kobiet – niemal co druga Polka po 50. roku życia doświadcza tego problemu.

Aktywność zawodowa

Zdrowie wiąże się z aktywnością zawodową, przy wydłużaniu której ważna jest jakość pracy. W Polsce szczególnie istotnymi czynnikami warunkującymi wydłużanie aktywności zawodowej okazują się być: możliwość organizacji pracy według własnego uznania, zwiększenie poczucia bezpieczeństwa w pracy, zwiększenie możliwości nabywania nowych umiejętności, uznanie dla efektów wykonywanej pracy oraz adekwatne wynagrodzenie.

Szczegółowe wyniki badań są dostępne:

  • w raporcie "Pokolenie 50+ w Polsce na tle Europy: aktywność, zdrowie i jakość życia" pod redakcją Michała Mycka i Moniki Oczkowskiej (CenEA),
  • poniżej - prezentacje ekonomistów z naszego Instytutu,
  • na stronie internetowej badania SHARE - pozostałe prezentacje,
  • w notatce prasowej przygotowanej przez zespół CenEA.

 

wszystkie wiadomości