Konieczność tworzenia systemu różnorodnych, elastycznych miejsc opieki nad małymi dziećmi - nasz głos w debacie ekspertów w MPiPS

MPiPS_2.04.2015
2 kwietnia 2015 r. w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS) odbyła się debata ekspertów dotycząca form wsparcia rodziców w opiece nad dziećmi w wieku od 1. do 3. roku życia.

Pomoc potrzebna jest rodzicom, którzy chcą pozostać z dziećmi w domu oraz tym, którzy chcą lub muszą być aktywni zawodowo. Jedną z dyskutowanych w czasie spotkania propozycji było wprowadzenie ogólnopolskiego bonu opiekuńczo-wychowawczego - oferowanego rodzinom bez względu na dochód (przy założeniu, że jeden z rodziców pracuje) od 13. do 36. miesiąca życia dziecka. Dr Iga Magda (IBS), podkreśliła wagę rozwiązania (przygotowanego przez Związek Dużych Rodzin Trzy Plus) dla niezbędnej dalszej rozbudowy systemu różnorodnych, elastycznych miejsc i form opieki, takich jak miniżłobki, klubiki dziecięce, dzienni opiekunowie czy też legalne zatrudnianie niań.

 

- Obecnie oferta opieki nad małymi dziećmi (w szczególności dziećmi do 3. roku życia) jest ograniczona – zaznaczała ekspertka IBS - a to utrudnia rodzicom powrót na rynek pracy. Idea bonu pomoże tę ofertę rozszerzyć.

 

Dr Iga Magda krytycznie odniosła się jednak do propozycji finansowania bonem osobistej opieki nad dzieckiem w domu (po urlopie macierzyńskim i rodzicielskim), wskazując na koszty tego rozwiązania, generowane bodźce zachęcające kobiety do dłuższego wyłączania się z rynku pracy  oraz koszty długookresowe - brak szans na znalezienie dobrej pracy po długim okresie bez zatrudnienia oraz niskie emerytury kobiet.

 

Z podsumowaniem debaty można zapoznać się na stronie MPiPS (zobacz).

MPiPS_2.04.2015

 

źródło fot. - http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/swiadczenia-rodzinne/art,7149,od-malucha-do-przedszkolaka.html

wszystkie wiadomości