„Starzenie się ludności, rynek pracy i finanse publiczne w Polsce”

20 lutego 2017
Wspólnie z Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce zapraszamy na konferencję o starzeniu się ludności – 9 marca 2017.

W czasie konferencji zaprezentowane zostaną najnowsze analizy związane ze skutkami starzenia się ludności w Polsce w sferach rynku pracy oraz finansów publicznych i sytemu emerytalnego. Wallis Goelen (Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego KE) i Wojciech Paczyński (Dyrekcja Generalna ds. Gospodarczych i Finansowych KE) przedstawią „Sprawozdanie krajowe – Polska 2017” przygotowane przez Komisję Europejską. Najnowsze wyniki przygotowane przez Instytut Badań Strukturalnych zaprezentują: Piotr Lewandowski (IBS), Agnieszka Chłoń-Domińczak (SGH) i Joanna Tyrowicz (UW, NBP).   Dyskusja obejmie ocenę najważniejszych polityk przeciwdziałających skutkom starzenia się ludności, m.in. obniżenie wieku emerytalnego, wspieranie aktywności kobiet i osób starszych na rynku pracy oraz zmian zasad waloryzacji i indeksacji świadczeń emerytalnych. Wśród panelistów będą m.in.:

  • Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Stanisław Szwed,
  • przedstawiciele Komisji Europejskiej – Istvan Szekely (DG ECFIN) i Wallis Goelen (DG EMPL),
  • Joanna Stachura (MF)
  • Nicola Brandt (OECD),
  • Janusz Jabłonowski (NBP),
  • Irena Kotowska (SGH),
  • Paweł Wojciechowski (ZUS),
  • przedstawiciele organizacji pracodawców i związków zawodowych.

Konferencja odbędzie się 9 marca 2017 w Novotel Warszawa Centrum, ul. Marszałkowska 94/98. Język konferencji: polski i angielski. Szczegółowy program i więcej informacji znajdują się na stronie wydarzenia – zobacz.

Zachęcamy do rejestracji na stronie: https://ageinginpoland.konfeo.com  

Newsletter
Skip to content