Iga Magda w kapitule rankingu FIRMA PRZYJAZNA TACIE NA ETACIE

11 stycznia 2023
Iga Magda i między innymi Karolina Andrian, Anna Potocka-Domin, Aleksandra Karasińska czy Adam Bodnar wybiorą firmę, która może być wzorem do naśladowania w kwestii równości rodzicielskiej.

UNGC Network Poland i Fundacja Share the Care we współpracy z Forbes tworzą ranking firm przyjaznych równości rodzicielskiej. Celem jest pokazanie na przykładach dobrych praktyk stosowanych już w firmach i tego, jakie korzyści filozofia takiego działania pracodawców przynosi zarówno samym firmom jak i społeczeństwu.

Z pewnością proces zmian przyspieszą regulacje prawne, jak dyrektywa work-life balance czy właśnie procedowany projekt nowelizacji Kodeksu Pacy. Wierzymy, że umożliwienie i ułatwienie korzystania z urlopów rodzicielskich przez ojców wpłynie na poprawę jakości relacji w rodzinach oraz na zwiększenie udziału kobiet w rynku pracy i przyspieszenie wzrostu gospodarczego.

Iga Magda zasiądzie w Kapitule Rankingu Firma Przyjazna Tacie na Etacie wśród 12 postaci życia publicznego, które swoje życie zawodowe związały z propagowaniem idei równości płci i sprawiedliwości społecznej jak między innymi Karolina Andrian, Anna Potocka-Domin, Aleksandra Karasińska czy Adam Bodnar.

Zgłoszenia firm zbierane są na stronie https://tatanaetacie.forbes.pl/ od 10.01 do 31.01 2023r.

Zasady Rankingu

  1. Firma wypełnia ankietę opisującą aktualne działania prowadzone w zakresie wyrównywania szans.
  2. Kapituła po analizie uzupełnionych ankiet, wybiera 10 nominowanych.
  3. Kapituła dokonuje pogłębionego wywiadu z nominowanymi.
  4. Na podstawie wywiadów kapituła dokonuje wyboru zwycięzców.
  5. Lista zwycięzców zostanie ogłoszona w magazynie Forbes Women oraz podczas gali.

Serdecznie Zapraszamy do zgłaszania i promowania firm, które Waszym zdaniem zasługują

na wyróżnienie.

Newsletter
Skip to content