Co oznacza spadek bezrobocia poniżej 10%?

WiadomosciTVP
Obserwujemy wyraźną poprawę sytuacji na rynku pracy. Rośnie zatrudnienie, a stopa bezrobocia rejestrowanego spadła we wrześniu poniżej 10% (9.9%)...

Stopa bezrobocia rejestrowanego mierzona w ujęciu ekonomicznym wyniosła w II kwartale 7.4% i zbliża się do najniższych poziomów obserwowanych od początku transformacji gospodarczej (w 2008 r. ). Zmiany te oznaczają rosnącą presję na wzrost płac, który także przyspiesza: w pierwszym półroczu 2015 r. przekroczył już realnie 5 % w ujęciu rocznym, ostatnio taką dynamikę obserwowaliśmy w 2008 r.

 

wszystkie wiadomości