projekt zakończony

( 50 - Publikacji )
2017-10-01 Transformacja w sektorze węgla: badania i dialog na temat przyszłości sektora
autorzy:  
Porozumienie klimatyczne osiągnięte na szczycie COP w Paryżu w 2015 stało się kolejnym krokiem na drodze redukcji emisji CO2 w wymiarze globalnym. W krajach, których gospodarki opierają się w istotnej mierze na węglu, pojawiają się pytania: czy, i jeśli tak, to w jakim stopniu przyczyni się ono do zmniejszenia konsumpcji węgla oraz jakie będą społeczne i ekonomiczne konsekwencje tego porozumienia. Wspólnie z partnerami z Australii, Chin, Francji, Indii, Niemiec, Republiki Południowej Afryki…
2017-09-29 Dostęp do danych administracyjnych dla celów badawczych i oceny polityk
autorzy:  
Celem projektu była wymiana doświadczeń związanych z  korzystaniem z danych administracyjnych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej oraz promocja szerszego wykorzystania tego typu danych.    * * * Projekt był finansowany z grantu Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego.  
2017-07-14 Działania upowszechniające naukę
autorzy:  
W ramach projektu zostały zorganizowane cztery seminaria naukowe (public policy seminars) oraz konferencja „IBS Jobs Conference 2017”. Seria czterech seminariów naukowych (public policy seminars) dotyczyła tematyki rynku pracy, polityki społecznej oraz wpływu zmian na rynku energii na społeczeństwo. Podczas seminariów polscy i zagraniczni eksperci przedstawili wyniki najnowszych badań naukowych oraz rekomendacje ich implementacji w polityce publicznej i regulacjach. Konferencja „IBS Jobs Conference 2017” poświęcona…
2017-06-19 Polityka rodzinna a podaż pracy kobiet
autorzy:  
Celem projektu była ocena wpływu programu rządowego „Rodzina 500+” na rynek pracy, a w szczególności na aktywność zawodową i zatrudnienie kobiet. Projekt był realizowany dla Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).
2017-02-06 Znaczenie gospodarcze sektora kultury i kreatywnego
autorzy:  
Projekt miał na celu ocenę znaczenia sektora kultury i kreatywnego dla polskiej gospodarki poprzez oszacowanie wartości dodanej oraz zatrudnienia w obu tych sektorach. Działania projektowe były rozwinięciem wyników badania „Znaczenie gospodarcze przemysłów kultury”, przeprowadzonego przez IBS w 2010 roku na zlecenie Narodowego Centrum Kultury. W zrealizowanym wówczas badaniu, dokonaliśmy pomiaru sektorów kultury i kreatywnego na podstawie rozproszonych źródeł danych. Wyniki badania zostały wykorzystane m.in. w diagnozie „Strategii…
2017-01-10 Poprawa efektywności energetycznej budynków a rynek pracy w Polsce
autorzy:  
Celem projektu była ocena wpływu programu termomodernizacji budynków na rynek pracy w Polsce. Potencjalne korzyści gospodarcze uzyskiwane poprzez termomodernizację, takie jak wzrost PKB czy zmniejszona konsumpcja energii w skali kraju, ujawniają się dopiero w długim okresie. Zbadanie potencjalnych efektów dla rynku pracy, widocznych już w średnim okresie, może przyczynić się do zwiększenia społecznego i politycznego poparcia dla inicjatyw związanych z poprawą efektywności energetycznej. Przeprowadzone…
2016-12-01 Ocena korzyści społecznych inwestycji w sport w odniesieniu do ponoszonych kosztów
autorzy:  
Cel projektu stanowiła ocena korzyści inwestycji w aktywność fizyczną w odniesieniu do ponoszonych kosztów. W ramach projektu powstały: aplikacja, pokazująca korzyści ze zwiększenia aktywności fizycznej dla zdrowia, akumulacji kapitału ludzkiego oraz sytuacji osób na rynku pracy (pobierz),raport metodologiczny (pobierz),raport badawczo-analityczny (raport – pobierz, streszczenie – pobierz),infografika (pobierz). *** Projekt zrealizowany dla Ministerstwa Sportu i Turystyki ***
2016-04-30 Jak wydawane są moje podatki?
autorzy:  
Celem projektu realizowanego przez Instytut Badań Strukturalnych w partnerstwie z Fundacją ePaństwo było wzmocnienie kontroli obywatelskiej nad finansami państwa. W ramach projektu zostały uporządkowane, udostępnione oraz przystępnie omówione dane statystyczne na temat finansów publicznych w Polsce w latach 2004-2016. Powstała interaktywna aplikacja internetowa pokazującą, ile państwo wydaje na różne cele publiczne oraz hurtownia danych, która pozwala ściągnąć w formacie csv zestaw danych o finansach publicznych w Polsce w latach 2006-2014. Nasze dane i aplikacja są upowszechniane…
2016-04-01 Rozwój metod modelowania makroekonomicznego: heterogeniczność ex-post w modelach dynamicznej stochastycznej równowagi ogólnej
autorzy:  
Celem projektu było rozwinięcie nowatorskiej metody matematycznej umożliwiające łatwe uwzględnienie heterogeniczności podmiotów do standardowych makroekonomicznych modeli równowagi ogólnej. Metoda ta może być zastosowana do szerokiego spektrum zagadnień takich jak: analiza nierówności dochodowych w cyklu koniunkturalnym lub do oceny roli ograniczeń płynności w sektorze finansowym dla skali zjawisk recesyjnych.  W ramach projektu został stworzony model z heterogenicznymi firmami uwzględniający zjawisko on-the-job search, który posłużył do oceny znaczenia…
2016-04-01 POLIMP
autorzy:  
Celem projektu POLIMP było wyszukanie obszarów, w których wiedza o potencjalnych konsekwencjach polityki klimatycznej jest ograniczona lub trudno dostępna dla osób podejmujących decyzje w tej materii. Obszary te zostały następnie przebadane a wyniki prac opublikowane i zaprezentowane w sposób najbardziej odpowiadający zapotrzebowaniu. Analizy uwzględniły informacje zdobyte w ramach konsultacji eksperckich w ramach polityki klimatycznej na poziomie krajów członkowskich, UE i ONZ.   Projekt POLIMP był finansowany przez Komisję Europejską…
2016-03-30 Opracowanie i ocena pakietu polityk służących uniezależnieniu wzrostu gospodarczego od wykorzystania zasobów naturalnych
autorzy:  
Celem projektu było opracowanie pakietu polityk (ang. policy-mixes), które będą prowadzić do zrównoważonego rozwoju gospodarczego przy jednoczesnym ograniczeniu zużycia zasobów naturalnych, i w konsekwencji do ograniczenia związanego z tym negatywnego wpływu na środowisko. W szczególności, kluczowe było znalezienie odpowiedzi na następujące pytania: 1. Jakie są obecnie źródła nieefektywności w wykorzystaniu zasobów naturalnych? Czy istnieją polityki, które okazały się skuteczne w zwalczaniu ich? 2. Jakie są kluczowe paradygmaty w kontekście…
2016-01-29 Wykorzystanie możliwości biznesowych czy ucieczka przed bezrobociem? Rola dynamiki kariery zawodowej w podejmowaniu decyzji biznesowych
autorzy:  
Projekt łączył dwa podejścia teoretyczne: rozróżnienie pomiędzy przedsiębiorcami motywowanymi chęcią wykorzystania dostrzeżonej szansy i rozpoczynającymi działalność z konieczności oraz teorię poszukiwań pracy.  Na poziomie mikro projekt brał pod uwagę zarówno rolę indywidualnych zasobów jak też utraconych korzyści przy podejmowaniu decyzji o rozpoczęciu własnej działalności gospodarczej. Jednocześnie na poziomie makro uwzględniane byłot zróżnicowanie regionalnych rynków pracy. Projekt wykorzystywał wysokiej jakości dane indywidualne na temat…
Cenimy państwa prywatność
Ustawienia ciastek
Do poprawnego działania naszej strony niezbędne są niektóre pliki cookies. Zachęcamy również do wyrażenia zgody na użycie plików cookie narzędzi analitycznych. Dzięki nim możemy nieustannie ulepszać stronę. Więcej informacji znajdą państwo w Polityce Prywatności. Więcej.
Dostosuj Tylko wymagane Akceptuj wszystko
Ustawienia ciastek
Dostosuj zgody
„Niezbędne” pliki cookie są wymagane dla działania strony. Zgoda na pozostałe kategorie, pomoże nam ulepszać działanie serwisu. Firmy trzecie, np.: Google, również zapisują pliki cookie. Więcej informacji: użycie danych oraz prywatność. Pliki cookie Google dla zalogowanych użytkowników.
Niezbędne pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania witryny.
Przechowują dane narzędzi analitycznych, np.: Google Analytics.
Przechowują dane związane z działaniem reklam.
Umożliwia wysyłanie do Google danych użytkownika związanych z reklamami.

Brak plików cookies.

Umożliwia wyświetlanie reklam spersonalizowanych.

Brak plików cookies.

Zapisz ustawienia Akceptuj wszystko
Ustawienia ciastek
Skip to content