„Włącz się” – program hiszpańskiej Fundacji „la Caixa”

Czas realizacji: od 2016 roku

Celem programu „Włącz się” jest aktywizacja zawodowa osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, narażonych na marginalizację i wykluczenie społeczne. Program opiera się na współpracy między firmami społecznie zaangażowanymi a organizacjami pozarządowymi kierującymi działania do osób niepełnosprawnych, ofiar przemocy domowej, opuszczających zakłady karne, osób bezdomnych, młodych ludzi doświadczających problemów społeczno-ekonomicznych.

Program „Włącz się” (hiszp. Incorpora) został zapoczątkowany przez Fundację „la Caixa” w 2006 roku. W naszym kraju wdrażany jest od marca 2012. W 2016 r. koordynatorem „Włącz się” w Polsce został Instytut Badań Strukturalnych.

Sprawdzony program aktywizacji zawodowej – korzyści dla firm, organizacji pozarządowych i osób w trudnej sytuacji życiowej

Firma, która wyrazi chęć zatrudnienia osoby z grup defaworyzowanych, może liczyć na wsparcie oraz indywidualny kontakt z doradcą zawodowym, również po rozpoczęciu pracy przez podopiecznego organizacji pozarządowej.

Udział pracodawcy w Programie „Włącz się” oprócz wielu korzyści, takich jak możliwość pozyskania długoletniego, zmotywowanego i otwartego na nowe wyzwania pracownika, niesie za sobą także wzrost prestiżu firmy odpowiedzialnej społecznie.

 

Od 2012 r. każdego roku w programie bierze udział ok. 1000 osób. 40% uczestników znajduje później zatrudnienie.

***

Projekt realizowany jest ze środków Fundacji „la Caixa”.

***

koordynatorka programu:
Anna Sobierańska
Kontakt:

anna.sobieranska@ibs.org.pl

Podstrona projektu:
https://www.incorpora.org/
Aktualności
Gala wręczenia nagród przedsiębiorcom społecznie odpowiedzialnym
W dniu 9 lipca br. już po raz drugi odbyła się gala wręczenia nagród pracodawcom społecznie odpowiedzialnym zatrudniającym beneficjentów programu „Włącz się”.
Osoby z IBS
Anna Sobierańska
koordynatorka programów społecznych
zobacz więcej
Newsletter
Skip to content