Celem programu "Włącz się" jest aktywizacja zawodowa osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, narażonych na marginalizację i wykluczenie społeczne. Program opiera się na współpracy między firmami społecznie zaangażowanymi a organizacjami pozarządowymi kierującymi działania do osób niepełnosprawnych, ofiar przemocy domowej, opuszczających zakłady karne, osób bezdomnych, młodych ludzi doświadczających problemów społeczno-ekonomicznych.

 

Program "Włącz się" (hiszp. Incorpora) został zapoczątkowany przez Fundację "la Caixa" w 2006 roku. W naszym kraju wdrażany jest od marca 2012. W 2016 r. koordynatorem "Włącz się" w Polsce został Instytut Badań Strukturalnych.

Sprawdzony program aktywizacji zawodowej – korzyści dla firm, organizacji pozarządowych i osób w trudnej sytuacji życiowej

Firma, która wyrazi chęć zatrudnienia osoby z grup defaworyzowanych, może liczyć na wsparcie oraz indywidualny kontakt z doradcą zawodowym, również po rozpoczęciu pracy przez podopiecznego organizacji pozarządowej.

 

Udział pracodawcy w Programie „Włącz się” oprócz wielu korzyści, takich jak możliwość pozyskania długoletniego, zmotywowanego i otwartego na nowe wyzwania pracownika, niesie za sobą także wzrost prestiżu firmy odpowiedzialnej społecznie.

Od 2012 r. każdego roku w programie bierze udział ok. 1000 osób. 40% uczestników znajduje później zatrudnienie.

 

***

Projekt realizowany jest ze środków Fundacji „la Caixa”.

***

koordynatorka programu: Anna Sobierańska

kontakt : anna.sobieranska@ibs.org.pl

strona projektu : https://www.incorpora.org/

osoby z IBS