Gala wręczenia nagród przedsiębiorcom społecznie odpowiedzialnym

13 sierpnia 2019
W dniu 9 lipca br. już po raz drugi odbyła się gala wręczenia nagród pracodawcom społecznie odpowiedzialnym zatrudniającym beneficjentów programu „Włącz się”.

Fundacja “la Caixa” w ramach Programu „Włącz się” (hiszp. ”Incorpora”) nagrodziła cztery firmy działające w Polsce za włączanie kwestii społecznych do strategii korporacyjnej oraz stwarzanie możliwości zatrudnienia osobom doświadczającym trudności w wejściu lub powrocie na rynek pracy.

Wśród laureatów Programu „Włącz się” w kategorii Mała Firma, do 50 pracowników, znalazły się: Factory-Serw. Piotr Różkowski, przedsiębiorstwo zajmujące się montażem rurociągów i instalacji technologicznych oraz kompleksowymi usługami spawalniczymi, a także Spółka IDEA z o.o., właściciel hostelu Camera w Warszawie. W kategorii Duża Firma, powyżej 250 zatrudnionych, wyróżniono Develey Polska, producenta musztard i sosów. W kategorii specjalnej uhonorowano Fundację Forani, zajmującą się opieką nad osobami po wypadkach komunikacyjnych i prowadzącą sklep charytatywny w Warszawie. IBS jako organizacja koordynująca Program w Polsce również został wyróżniony nagrodą za wsparcie działalności, jaką prowadzi na rzecz aktywizacji zawodowej.

Nagrody Fundacji “la Caixa” wręczane są pracodawcom, którzy zatrudniają beneficjentów Programu „Włącz się”, a tym samym stwarzają osobom wykluczonym przyjazne miejsca pracy. Kryterium wyboru laureatów to m.in. liczba zatrudnionych osób wykluczonych w odniesieniu do całości zespołu firmy, rodzaj umowy, zajmowane stanowisko, zintegrowanie z zespołem czy możliwość odbycia praktyk. Kandydatury do nagrody są zgłaszane przez organizacje pozarządowe wspierające Program Fundacji “la Caixa” w Polsce tj. Fundacja Naukowa Instytut Badań Strukturalnych, koordynator wszystkich działań, a także Fundacja Aktywizacja, Stowarzyszenie Otwarte Drzwi, Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, Stowarzyszenie Spoza oraz Fundacja Sławek.

Projekt związany z tą wiadomością:
Newsletter
Skip to content