Projekt „Zatrudnienie w Polsce” realizowaliśmy na zlecenie Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich. Raporty „Zatrudnienie w Polsce”, wydawane od 2005 roku do 2013 roku, zawierają pogłębioną analizę zmian zachodzących w gospodarce oraz na rynku pracy. Mają wymiar zarówno praktyczny, służąc jako wiarygodne źródło informacji dla instytucji rynku pracy, jak również naukowy, dostarczając wyników empirycznych analiz.

kontakt : ibs@ibs.org.pl