Z przyjemnością składamy na Państwa ręce dziewiątą edycję „Zatrudnienia w Polsce”. Publikację przygotowano z inicjatywy MPiPS w ramach projektu systemowego Analiza procesów zachodzących na polskim rynku pracy i w obszarze integracji społecznej w kontekście prowadzonej polityki gospodarczej, na zlecenie Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich przez Instytut Badań Strukturalnych, we współpracy z Warszawskim Instytutem Studiów Ekonomicznych.

 

Tę edycję, zatytułowaną Praca w dobie przemian strukturalnych, poświęciliśmy ocenie przemian strukturalnych w Polsce i innych krajach UE i OECD oraz ich wpływie na rynki pracy. Raport został podzielony na cztery części.

 

Część pierwsza raportu, zatytułowana „Popyt na pracę a wyzwania restrukturyzacji” poświęcona jest przemianom wielkości i kompozycji popytu na pracę pod wpływem procesów restrukturyzacyjnych zachodzących w gospodarce w długim okresie. Obok analizy dotychczas obserwowanych tendencji, przedstawiamy w niej projekcję popytu na pracę w Polsce i innych krajach UE.

 

W części drugiej pt. „Podaż pracy wobec starzenia się ludności” przeprowadzana jest analiza wpływu zmian demograficznych na zmiany struktury podaży pracy w Polsce oraz innych krajach UE i OECD, wyróżnieniem przemian struktury podaży pracy pod względem wykształcenia i z uwzględnieniem prognozy podaży pracy w przyszłości.

 

Część trzecia - „Praca w zielonej gospodarce” - koncentruje się na wpływie, jaki na rynki pracy w Europie i Polsce może wywrzeć przebudowa modelu wzrostu gospodarczego na bardziej przyjazny dla środowiska naturalnego.

 

W części czwartej pt. „Czas technologii - praca i instytucje rynku pracy w XXI wieku” omawiamy wyzwania, jakie wynikają dla rynków pracy z postępu w zakresie technik informacyjno-komputerowych (ICT) z uwzględnieniem perspektywy instytucjonalnej, dotyczącej roli, jaką mogą odegrać instytucje rynku pracy, polityka edukacyjna i polityka wsparcia innowacyjności. Raport zamykają rekomendacje dla polityki publicznej.

 

 

Praca pod redakcją Igi Magdy i Piotra Lewandowskiego

Autorzy: Iga Magda, Piotr Lewandowski, Jan Baran, Paweł Chrostek, Maciej Lis, Agata Miazga, Magdalena Kamińska (WISE Institute), Sonia Buchholtz (WISE Institute), Anna Pankowiec (WISE Institute), Piotr Szczerba (WISE Institute), Maciej Bitner (WISE Institute), Tomasz Piechula (WISE Institute), Rafał Starościk (WISE Institute)

rok wydania: 2014

język : polski, angielski

kategorie tematyczne :

Projekt, w ramach którego powstała publikacja:

Zatrudnienie w Polsce

autorzy:
Rafał Starościk

WISE Institute

Tomasz Piechula

WISE Institute

Maciej Bitner

WISE Institute

Piotr Szczerba

WISE Institute

Anna Pankowiec

WISE Institute

Sonia Buchholtz

WISE Institute

Magdalena Kamińska

WISE Institute

Iga Magda

Instytut Badań Strukturalnych, Szkoła Główna Handlowa

Piotr Lewandowski

Instytut Badań Strukturalnych

Maciej Lis

Instytut Badań Strukturalnych

Agata Miazga

Instytut Badań Strukturalnych

Jan Baran

Instytut Badań Strukturalnych, Uniwersytet Warszawski

wszystkie publikacje