Opracowanie przygotowane wspólnie z Departamentem Analiz Ekonomicznych i Prognoz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach cyklu Zatrudnienie w Polsce, poświęcone jest jednemu z podstawowych dylematów polityki społeczno gospodarczej, jakim jest konieczność pogodzenia efektywnych struktur gospodarczych zdolnych do elastycznego reagowania na zmieniające się warunki zewnętrzne z zapewnieniem socjalnego bezpieczeństwa i stabilności wszystkim obywatelom. Publikacja została sfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

rok wydania: 2008

język : polski, angielski

kategorie tematyczne :

Projekt, w ramach którego powstała publikacja:

Zatrudnienie w Polsce

autorzy:
wszystkie publikacje