Opracowanie przygotowane wspólnie z Departamentem Analiz Ekonomicznych i Prognoz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach cyklu Zatrudnienie w Polsce, poświęcone rygorystycznej analizie wybranych aspektów rynku pracy: zdolności gospodarki polskiej do absorpcji szoków makroekonomicznych, regionalnych zróżnicowań rynku pracy, migracji wewnętrznych i zagranicznych oraz znaczenia szarej strefy. Publikacja została sfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

rok wydania: 2007
język: polski
Kategoria publikacji: 
Projekt, w ramach którego powstała publikacja:
 / 
autorzy:

Instytut Badań Strukturalnych (IBS), Warszawa, oraz IZA, Bonn.

Instytut Badań Strukturalnych, Szkoła Główna Handlowa

Skip to content