Zaproszenie do nadsyłania propozycji Policy Papers

21 października 2020
Zapraszamy do nadsyłania propozycji artykułów do publikacji w ramach serii IBS Policy Paper.

Seria umożliwia popularyzację wyników badań naukowych i dotarcie do szerokiego kręgu odbiorców.  IBS Policy Papers są zazwyczaj szeroko omawiane i komentowane w mediach (prasa, radio i telewizja, media społecznościowe).  IBS Policy Papers publikowane są w dwóch wersjach językowych, polskiej i angielskiej.

Tematem pracy może być dowolne zagadnienie społeczne lub ekonomiczne, które (a) jest istotne z punktu widzenia przyszłości Polski (i Europy), (b) ma znaczenie dla kształtowania polityki publicznej oraz (c) jest przedmiotem zainteresowania szerszej publiczności.

 Propozycja, sformułowana w języku polskim, powinna zawierać

  • Temat (najlepiej sformułowany w postaci pytania, na które artykuł ma dać odpowiedź);
  • Uzasadnienie, dlaczego temat jest ważny, w tym jego znaczenie dla kształtowania polityki publicznej;
  • Główną tezę (main message) artykułu (najlepiej w postaci odpowiedzi na pytanie zawarte w tytule) oraz wstępne wnioski dla polityki publicznej;
  • Źródła danych służących do odpowiedzi na pytanie postawione w tytule.

Całość nie powinna przekraczać 1000 znaków.

Do propozycji prosimy dołączyć krótką informację o autorze (imię, nazwisko, tytuł naukowy, dyscypliny badawcze i afiliacja instytucjonalna oraz zgodę na przetwarzanie ww. danych osobowych przez Fundację Naukową IBS w celu przygotowania publikacji.

Propozycje proszę wysyłać na adres: ibs@ibs.org.pl

Tekst przyjęty do publikacji podlegać będzie redakcji merytorycznej przez redaktora serii (Jan Rutkowski, Dyrektor d.s. Analiz polityk publicznych).

Autor opublikowanej pracy otrzyma honorarium w wysokości 5000 zł netto.

Termin nadsyłania propozycji upływa 30 listopada 2020 r. O wyniku selekcji poinformujemy do końca grudnia.

Więcej o serii IBS Policy Paper

Cel
Celem serii IBS Policy Paper jest podniesienie jakości debaty publicznej poprzez prezentowanie wyników badań naukowych dotyczących spraw społeczno-ekonomicznych w formie zrozumiałej dla szerokiego grona czytelników.

Adresaci
Seria skierowana jest do polityków, parlamentarzystów, urzędników administracji publicznej, NGOs, dziennikarzy i innych osób zajmujących się problematyką społeczno-ekonomiczną, również poza Polską (anglojęzyczna wersja IBS Policy Paper cieszy się dużym zainteresowaniem).

Format
Policy Paper powinien spełniać następujące warunki:

  • Tytuł artykułu powinien mieć formę pytania dotyczącego zagadnienia społeczno-ekonomicznego, będącego przedmiotem zainteresowania szerokiego grona odbiorców, w tym decydentów.
  • Tekst musi odpowiedzieć na to pytanie w sposób bezstronny i w oparciu o dane empiryczne.
  • Artykuł musi być napisany jasnym, nietechnicznym (pozbawionym specjalistycznego żargonu) językiem zrozumiałym dla szerokiego grona odbiorców. Wyniki powinny być prezentowane w czytelnej i łatwej w odbiorze formie. Preferowana jest graficzna prezentacja wyników (w przeciwieństwie do tabelarycznej).
  • Analiza musi być skupiona na sprawach istotnych z punktu widznia polityki publicznej. Ostatni rozdział artykułu musi zawierać wnioski dla polityki publicznej.
  • Objętość tekstu nie powinna przekraczać 10 stron, plus strona tytułowa zawierająca główne wnioski (maksimum 1,000 znaków), podstawowe fakty i liczby oraz najbardziej istotny wykres z punktu widzenia odpowiedzi na pytanie postawione w tytule artykułu.

Tytuły dotychczasowych Policy Papers:

Czy Polska jest krajem dużych nierówności ekonomicznych? 
Czy Polska jest państwem opiekuńczym?
Jak ograniczyć skalę ubóstwa energetycznego w Polsce?
Jak technologia zmienia charakter pracy? Polska na tle UE.
Kogo obciążają podatki w Polsce?
Czy polski system emerytalny zbankrutuje?
Nie uczą się i nie pracują. Czy stanowią wyzwanie dla polityki publicznej?
Jak zwiększyć aktywność zawodową kobiet w Polsce?

Przykłady stron tytułowych:

Czy Polska jest państwem opiekuńczym?
Jak technologia zmienia charakter pracy? Polska na tle UE.
Jak zwiększyć aktywność zawodową kobiet w Polsce?

Kontakt
W razie pytań prosimy o kontakt: ibs@ibs.org.pl.

pliki do pobrania
Newsletter
Cenimy państwa prywatność
Ustawienia ciastek
Do poprawnego działania naszej strony niezbędne są niektóre pliki cookies. Zachęcamy również do wyrażenia zgody na użycie plików cookie narzędzi analitycznych. Dzięki nim możemy nieustannie ulepszać stronę. Więcej informacji znajdą państwo w Polityce Prywatności. Więcej.
Dostosuj Tylko wymagane Akceptuj wszystko
Ustawienia ciastek
Dostosuj zgody
„Niezbędne” pliki cookie są wymagane dla działania strony. Zgoda na pozostałe kategorie, pomoże nam ulepszać działanie serwisu. Firmy trzecie, np.: Google, również zapisują pliki cookie. Więcej informacji: użycie danych oraz prywatność. Pliki cookie Google dla zalogowanych użytkowników.
Niezbędne pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania witryny.
Przechowują dane narzędzi analitycznych, np.: Google Analytics.
Przechowują dane związane z działaniem reklam.
Umożliwia wysyłanie do Google danych użytkownika związanych z reklamami.

Brak plików cookies.

Umożliwia wyświetlanie reklam spersonalizowanych.

Brak plików cookies.

Zapisz ustawienia Akceptuj wszystko
Ustawienia ciastek
Skip to content