Zaproszenie do nadsyłania propozycji Policy Papers

21 października 2020
Zapraszamy do nadsyłania propozycji artykułów do publikacji w ramach serii IBS Policy Paper.

Seria umożliwia popularyzację wyników badań naukowych i dotarcie do szerokiego kręgu odbiorców.  IBS Policy Papers są zazwyczaj szeroko omawiane i komentowane w mediach (prasa, radio i telewizja, media społecznościowe).  IBS Policy Papers publikowane są w dwóch wersjach językowych, polskiej i angielskiej.

Tematem pracy może być dowolne zagadnienie społeczne lub ekonomiczne, które (a) jest istotne z punktu widzenia przyszłości Polski (i Europy), (b) ma znaczenie dla kształtowania polityki publicznej oraz (c) jest przedmiotem zainteresowania szerszej publiczności.

 Propozycja, sformułowana w języku polskim, powinna zawierać

  • Temat (najlepiej sformułowany w postaci pytania, na które artykuł ma dać odpowiedź);
  • Uzasadnienie, dlaczego temat jest ważny, w tym jego znaczenie dla kształtowania polityki publicznej;
  • Główną tezę (main message) artykułu (najlepiej w postaci odpowiedzi na pytanie zawarte w tytule) oraz wstępne wnioski dla polityki publicznej;
  • Źródła danych służących do odpowiedzi na pytanie postawione w tytule.

Całość nie powinna przekraczać 1000 znaków.

Do propozycji prosimy dołączyć krótką informację o autorze (imię, nazwisko, tytuł naukowy, dyscypliny badawcze i afiliacja instytucjonalna oraz zgodę na przetwarzanie ww. danych osobowych przez Fundację Naukową IBS w celu przygotowania publikacji.

Propozycje proszę wysyłać na adres: ibs@ibs.org.pl

Tekst przyjęty do publikacji podlegać będzie redakcji merytorycznej przez redaktora serii (Jan Rutkowski, Dyrektor d.s. Analiz polityk publicznych).

Autor opublikowanej pracy otrzyma honorarium w wysokości 5000 zł netto.

Termin nadsyłania propozycji upływa 30 listopada 2020 r. O wyniku selekcji poinformujemy do końca grudnia.

Więcej o serii IBS Policy Paper

Cel
Celem serii IBS Policy Paper jest podniesienie jakości debaty publicznej poprzez prezentowanie wyników badań naukowych dotyczących spraw społeczno-ekonomicznych w formie zrozumiałej dla szerokiego grona czytelników.

Adresaci
Seria skierowana jest do polityków, parlamentarzystów, urzędników administracji publicznej, NGOs, dziennikarzy i innych osób zajmujących się problematyką społeczno-ekonomiczną, również poza Polską (anglojęzyczna wersja IBS Policy Paper cieszy się dużym zainteresowaniem).

Format
Policy Paper powinien spełniać następujące warunki:

  • Tytuł artykułu powinien mieć formę pytania dotyczącego zagadnienia społeczno-ekonomicznego, będącego przedmiotem zainteresowania szerokiego grona odbiorców, w tym decydentów.
  • Tekst musi odpowiedzieć na to pytanie w sposób bezstronny i w oparciu o dane empiryczne.
  • Artykuł musi być napisany jasnym, nietechnicznym (pozbawionym specjalistycznego żargonu) językiem zrozumiałym dla szerokiego grona odbiorców. Wyniki powinny być prezentowane w czytelnej i łatwej w odbiorze formie. Preferowana jest graficzna prezentacja wyników (w przeciwieństwie do tabelarycznej).
  • Analiza musi być skupiona na sprawach istotnych z punktu widznia polityki publicznej. Ostatni rozdział artykułu musi zawierać wnioski dla polityki publicznej.
  • Objętość tekstu nie powinna przekraczać 10 stron, plus strona tytułowa zawierająca główne wnioski (maksimum 1,000 znaków), podstawowe fakty i liczby oraz najbardziej istotny wykres z punktu widzenia odpowiedzi na pytanie postawione w tytule artykułu.

Tytuły dotychczasowych Policy Papers:

Czy Polska jest krajem dużych nierówności ekonomicznych? 
Czy Polska jest państwem opiekuńczym?
Jak ograniczyć skalę ubóstwa energetycznego w Polsce?
Jak technologia zmienia charakter pracy? Polska na tle UE.
Kogo obciążają podatki w Polsce?
Czy polski system emerytalny zbankrutuje?
Nie uczą się i nie pracują. Czy stanowią wyzwanie dla polityki publicznej?
Jak zwiększyć aktywność zawodową kobiet w Polsce?

Przykłady stron tytułowych:

Czy Polska jest państwem opiekuńczym?
Jak technologia zmienia charakter pracy? Polska na tle UE.
Jak zwiększyć aktywność zawodową kobiet w Polsce?

Kontakt
W razie pytań prosimy o kontakt: ibs@ibs.org.pl.

pliki do pobrania
Newsletter
Skip to content