W najnowszym IBS Policy Paper sprawdzamy, czy w przypadku Polski uzasadnione jest mówienie o państwie opiekuńczym. Nasza analiza wskazuje, że tak – Polska spełnia kryteria państwa opiekuńczego. Udział wydatków socjalnych w PKB jest w Polsce wyższy niż w państwach o zbliżonym poziomie dochodu, choć wciąż niższy niż w większości bogatszych krajów Europy Zachodniej (publikacja do pobrania poniżej).

Główne wnioski. Fakty i liczby

IBS_Policy_Paper_02_2017_pl_glowne_wnioski

słowa kluczowe: państwo opiekuńcze, wydatki publiczne, wydatki socjalne

kody JEL: , ,

rok wydania: 2017

język : polski, angielski

kategorie tematyczne : ,

seria wydawnicza : IBS Policy Paper

numer publikacji : 02/2017

ISSN : 2451-4365

dodatkowe informacje: Dziękuję Janowi Rutkowskiemu za pomocne uwagi i komentarze. Treść niniejszej publikacji wyraża poglądy Autora i niekoniecznie jest tożsama ze stanowiskiem Instytutu Badań Strukturalnych. Stosuje się zwyczajowe zastrzeżenia. Opracowanie własne na podstawie danych liczbowych Eurostat. Eurostat nie ponosi odpowiedzialności za przedstawione wyniki i wnioski.

autorzy:
Jakub Sawulski

Instytut Badań Strukturalnych

wszystkie publikacje