Czy Polska jest państwem opiekuńczym?

10 października 2017

W najnowszym IBS Policy Paper sprawdzamy, czy w przypadku Polski uzasadnione jest mówienie o państwie opiekuńczym. Nasza analiza wskazuje, że tak – Polska spełnia kryteria państwa opiekuńczego. Udział wydatków socjalnych w PKB jest w Polsce wyższy niż w państwach o zbliżonym poziomie dochodu, choć wciąż niższy niż w większości bogatszych krajów Europy Zachodniej (publikacja do pobrania poniżej).

Główne wnioski. Fakty i liczby
słowa kluczowe: państwo opiekuńcze, wydatki publiczne, wydatki socjalne
kody JEL: 
rok wydania: 2017
język: polskiangielski
Kategoria publikacji:  ,
seria wydawnicza: IBS Policy Paper
numer publikacji: 02/2017
ISSN: 2451-4365
Dodatkowe informacje:

Dziękuję Janowi Rutkowskiemu za pomocne uwagi i komentarze. Treść niniejszej publikacji wyraża poglądy Autora i niekoniecznie jest tożsama ze stanowiskiem Instytutu Badań Strukturalnych. Stosuje się zwyczajowe zastrzeżenia. Opracowanie własne na podstawie danych liczbowych Eurostat. Eurostat nie ponosi odpowiedzialności za przedstawione wyniki i wnioski.

autorzy:

Instytut Badań Strukturalnych

Skip to content