Nie uczą się i nie pracują. Czy stanowią wyzwanie dla polityki publicznej?

16 grudnia 2019

Około 750 tys. młodych Polaków, czyli 12 proc. osób między 15 a 29 rokiem życia nie uczy się i nie pracuje. Ponad połowę tej grupy stanowią kobiety. W najnowszej publikacji sprawdzamy, co stoi za biernością zawodową osób młodych w Polsce i jak wygląda ich sytuacja na tle rówieśników z krajów europejskich. Analizujemy też formy wsparcia, które mogą pomóc młodzieży z grupy NEET (ang. not in employment, education or training) wejść na rynek pracy.

słowa kluczowe: NEET, bezrobocie osób młodych, aktywizacja zawodowa
kody JEL: 
rok wydania: 2019
język: polskiangielski
Kategoria publikacji: 
seria wydawnicza: IBS Policy Paper
numer publikacji: 03/2019
ISSN: 2451-4365
Dodatkowe informacje:

Publikacja powstała w ramach projektu „Youth Employment PartnerSHIP”, który ma na celu przeciwdziałanie bezrobociu wśród osób młodych. Badamy w nim efektywność instrumentów wsparcia ludzi młodych, którzy nie pracują się i nie uczą w czterech krajach: Polsce, Hiszpanii, we Włoszech i na Węgrzech. Projekt finansowany jest przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię, w ramach EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment (Funduszu na Rzecz Zatrudnienia Młodzieży EEA i Funduszy Norweskich) i współfinansowany ze środków na naukę w latach 2018-2022, przyznanych na realizację projektu międzynarodowego. Dziękuję Janowi Rutkowskiemu i Idze Magdzie za pomocne uwagi i komentarze. Treść niniejszej publikacji wyraża poglądy autora i niekoniecznie jest tożsama ze stanowiskiem Instytutu Badań Strukturalnych. Stosuje się zwyczajowe zastrzeżenia.

autorzy:

Instytut Badań Strukturalnych

Skip to content