Około 750 tys. młodych Polaków, czyli 12 proc. osób między 15 a 29 rokiem życia nie uczy się i nie pracuje. Ponad połowę tej grupy stanowią kobiety. W najnowszej publikacji sprawdzamy, co stoi za biernością zawodową osób młodych w Polsce i jak wygląda ich sytuacja na tle rówieśników z krajów europejskich. Analizujemy też formy wsparcia, które mogą pomóc młodzieży z grupy NEET (ang. not in employment, education or training) wejść na rynek pracy.

 

IBS Policy Paper 03 2019

 

słowa kluczowe: NEET, bezrobocie osób młodych, aktywizacja zawodowa

kody JEL: ,

rok wydania: 2019

język : polski, angielski

kategorie tematyczne :

seria wydawnicza : IBS Policy Paper

numer publikacji : 03/2019

ISSN : 2451-4365

dodatkowe informacje: Publikacja powstała w ramach projektu „Youth Employment PartnerSHIP”, który ma na celu przeciwdziałanie bezrobociu wśród osób młodych. Badamy w nim efektywność instrumentów wsparcia ludzi młodych, którzy nie pracują się i nie uczą w czterech krajach: Polsce, Hiszpanii, we Włoszech i na Węgrzech. Projekt finansowany jest przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię, w ramach EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment (Funduszu na Rzecz Zatrudnienia Młodzieży EEA i Funduszy Norweskich) i współfinansowany ze środków na naukę w latach 2018-2022, przyznanych na realizację projektu międzynarodowego. Dziękuję Janowi Rutkowskiemu i Idze Magdzie za pomocne uwagi i komentarze. Treść niniejszej publikacji wyraża poglądy autora i niekoniecznie jest tożsama ze stanowiskiem Instytutu Badań Strukturalnych. Stosuje się zwyczajowe zastrzeżenia.

autorzy:
Mateusz Smoter

Instytut Badań Strukturalnych

wszystkie publikacje