Kogo obciążają podatki w Polsce?

20 marca 2019

Celem opracowania jest odpowiedź na pytanie, w jakiej wysokości podatki płacą osoby o niskich dochodach w porównaniu do osób o wysokich dochodach. Nasza analiza prowadzi do wniosku, że polski system podatkowy jest regresywny – bardziej obciąża biednych niż bogatych. Jest to niezgodne zarówno z regułami polityki społecznej, jak i z trendami obserwowanymi w innych państwach.

słowa kluczowe: system podatkowy, polityka społeczna, redystrybucja, nierówności dochodowe
kody JEL: 
rok wydania: 2019
język: polskiangielski
Kategoria publikacji: 
seria wydawnicza: IBS Policy Paper
numer publikacji: 01/2019
ISSN: 2451-4365
Dodatkowe informacje:

Dziękuję Janowi Rutkowskiemu za pomocne uwagi i komentarze. Dziękuję także Anecie Kiełczewskiej za pomoc w opracowaniu niektórych danych statystycznych. Treść niniejszej publikacji wyraża poglądy Autora i niekoniecznie jest tożsama ze stanowiskiem Instytutu Badań Strukturalnych. Stosuje się zwyczajowe zastrzeżenia. Opracowanie własne na podstawie danych liczbowych Ministerstwa Finansów, Eurostat i OECD. Instytucje te nie ponoszą odpowiedzialności za przedstawione wyniki i wnioski.

autorzy:

Instytut Badań Strukturalnych

Skip to content