Celem opracowania jest odpowiedź na pytanie, w jakiej wysokości podatki płacą osoby o niskich dochodach w porównaniu do osób o wysokich dochodach. Nasza analiza prowadzi do wniosku, że polski system podatkowy jest regresywny – bardziej obciąża biednych niż bogatych. Jest to niezgodne zarówno z regułami polityki społecznej, jak i z trendami obserwowanymi w innych państwach.

IBS_Policy_Paper_01_2019_cover

słowa kluczowe: system podatkowy, polityka społeczna, redystrybucja, nierówności dochodowe

kody JEL: , ,

rok wydania: 2019

język : polski, angielski

kategorie tematyczne :

seria wydawnicza : IBS Policy Paper

numer publikacji : 01/2019

ISSN : 2451-4365

dodatkowe informacje: Dziękuję Janowi Rutkowskiemu za pomocne uwagi i komentarze. Dziękuję także Anecie Kiełczewskiej za pomoc w opracowaniu niektórych danych statystycznych. Treść niniejszej publikacji wyraża poglądy Autora i niekoniecznie jest tożsama ze stanowiskiem Instytutu Badań Strukturalnych. Stosuje się zwyczajowe zastrzeżenia. Opracowanie własne na podstawie danych liczbowych Ministerstwa Finansów, Eurostat i OECD. Instytucje te nie ponoszą odpowiedzialności za przedstawione wyniki i wnioski.

autorzy:
Jakub Sawulski

Instytut Badań Strukturalnych

wszystkie publikacje