Kobiety w Polsce pracują rzadziej niż kobiety w UE, szczególnie te słabiej wykształcone, mieszkające w mniejszych miejscowościach i na wsi, matki dwójki małych dzieci. W publikacji pokazujemy jakie bariery ograniczają ich aktywność zawodową i w jakich obszarach polityka publiczna może wesprzeć aspiracje zawodowe Polek.

 

okladka polska IBS PP 01 2020

słowa kluczowe: aktywność zawodowa, kobiety na rynku pracy, elastyczność pracy,

kody JEL: , , ,

rok wydania: 2020

język : polski, angielski

kategorie tematyczne : ,

seria wydawnicza : IBS Policy Paper

numer publikacji : 01/2020

ISSN : 2451-4365

dodatkowe informacje: Dziękuję Janowi Rutkowskiemu za pomoc w opracowaniu tekstu oraz cenne uwagi i Mateuszowi Smoterowi za pomocne komentarze. Treść niniejszej publikacji wyraża poglądy autorki i niekoniecznie jest tożsama ze stanowiskiem Instytutu Badań Strukturalnych. Stosuje się zwyczajowe zastrzeżenia. Opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu, GUS-u, CBOS-u i ESS. Instytucje te nie ponoszą odpowiedzialności za przedstawione wyniki i wnioski.

pliki do pobrania IBS PP 01 2020_PL
autorzy:
Iga Magda

Instytut Badań Strukturalnych, Szkoła Główna Handlowa

wszystkie publikacje