Jak zwiększyć aktywność zawodową kobiet   w Polsce?

16 stycznia 2020

Kobiety w Polsce pracują rzadziej niż kobiety w UE, szczególnie te słabiej wykształcone, mieszkające w mniejszych miejscowościach i na wsi, matki dwójki małych dzieci. W publikacji pokazujemy jakie bariery ograniczają ich aktywność zawodową i w jakich obszarach polityka publiczna może wesprzeć aspiracje zawodowe Polek.

słowa kluczowe: aktywność zawodowa, kobiety na rynku pracy, elastyczność pracy,
kody JEL: 
rok wydania: 2020
Kategoria publikacji:  ,
seria wydawnicza: IBS Policy Paper
numer publikacji: 01/2020
ISSN: 2451-4365
Dodatkowe informacje:

Dziękuję Janowi Rutkowskiemu za pomoc w opracowaniu tekstu oraz cenne uwagi i Mateuszowi Smoterowi za pomocne komentarze. Treść niniejszej publikacji wyraża poglądy autorki i niekoniecznie jest tożsama ze stanowiskiem Instytutu Badań Strukturalnych. Stosuje się zwyczajowe zastrzeżenia. Opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu, GUS-u, CBOS-u i ESS. Instytucje te nie ponoszą odpowiedzialności za przedstawione wyniki i wnioski.

pliki do pobrania
autorzy:

Instytut Badań Strukturalnych, Szkoła Główna Handlowa

Skip to content