Czy polski system emerytalny zbankrutuje?

15 maja 2019

Jak szybkie starzenie się ludności wpłynie na polski system emerytalny? Jakub Sawulski, Iga Magda i Piotr Lewandowski wskazują w artykule, że najważniejszym czynnikiem, który zniweluje wpływ demografii na wydatki emerytalne, będzie spadek wysokości emerytur (w relacji do wysokości płac). Konsekwencją będzie wzrost względnego ubóstwa wśród osób starszych, a jednocześnie rosnąca presja na podnoszenie świadczeń.

słowa kluczowe: system emerytalny, emerytury, demografia, finanse publiczne
kody JEL: 
rok wydania: 2019
język: polskiangielski
Kategoria publikacji:  ,
seria wydawnicza: IBS Policy Paper
numer publikacji: 02/2019
ISSN: 2451-4365
Dodatkowe informacje:

Dziękujemy Janowi Rutkowskiemu za pomocne uwagi i komentarze. Treść niniejszej publikacji wyraża poglądy autorów i niekoniecznie jest tożsama ze stanowiskiem Instytutu Badań Strukturalnych. Stosuje się zwyczajowe zastrzeżenia. Opracowanie własne na podstawie danych liczbowych ONZ i Eurostat. Instytucje te nie ponoszą odpowiedzialności za przedstawione wyniki i wnioski.

autorzy:

Instytut Badań Strukturalnych

Instytut Badań Strukturalnych, Szkoła Główna Handlowa

Instytut Badań Strukturalnych (IBS), Warszawa, oraz IZA, Bonn.

Skip to content