Jak szybkie starzenie się ludności wpłynie na polski system emerytalny? Jakub Sawulski, Iga Magda i Piotr Lewandowski wskazują w artykule, że najważniejszym czynnikiem, który zniweluje wpływ demografii na wydatki emerytalne, będzie spadek wysokości emerytur (w relacji do wysokości płac). Konsekwencją będzie wzrost względnego ubóstwa wśród osób starszych, a jednocześnie rosnąca presja na podnoszenie świadczeń. IBS_Policy_Paper_02_2019_wnioski

słowa kluczowe: system emerytalny, emerytury, demografia, finanse publiczne

kody JEL: ,

rok wydania: 2019

język : polski, angielski

kategorie tematyczne : ,

seria wydawnicza : IBS Policy Paper

numer publikacji : 02/2019

ISSN : 2451-4365

dodatkowe informacje: Dziękujemy Janowi Rutkowskiemu za pomocne uwagi i komentarze. Treść niniejszej publikacji wyraża poglądy autorów i niekoniecznie jest tożsama ze stanowiskiem Instytutu Badań Strukturalnych. Stosuje się zwyczajowe zastrzeżenia. Opracowanie własne na podstawie danych liczbowych ONZ i Eurostat. Instytucje te nie ponoszą odpowiedzialności za przedstawione wyniki i wnioski.

autorzy:
Iga Magda

Instytut Badań Strukturalnych, Szkoła Główna Handlowa

Jakub Sawulski

Instytut Badań Strukturalnych

Piotr Lewandowski

Instytut Badań Strukturalnych (IBS), Warszawa, oraz IZA, Bonn.

wszystkie publikacje