Aktualności

Europejski salon energetyczny
20 marca w Berlinie ekspertki z Turcji, Grecji, Niemiec i Polski dyskutowały o wyzwaniach społecznych związanych z gospodarką niskoemisyjną. Stan debaty w Polsce przedstawiła Konstancja Ziółkowska z naszego Instytutu.
Infografika i filmy nt. ubóstwa energetycznego
Przypominamy najważniejsze fakty dotyczące zjawiska oraz udostępniamy nagrania prezentacji i dyskusji z naszego seminarium.
Ile kobiet odeszło z rynku pracy na skutek świadczenia 500+?
Publikujemy wyniki IBS i OECD oraz ustosunkowujemy się do reakcji Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
OECD Economic Survey of Poland 2018
Spotkanie eksperckie nt. sytuacji gospodarczej Polski i wpływu programu „Rodzina 500+” na rynek pracy organizowane przez IBS i OECD – 19 marca.
System ubezpieczeń społecznych: kto zyskuje a kto traci?
Wnioski z ekspertyzy dla Komisji Europejskiej o ubezpieczeniach społecznych dla osób zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych w Polsce.
Transformacja polskiego sektora węglowego
Krótka historia reform od lat 90. ze szczególnym uwzględnieniem zatrudnienia – raport Aleksandra Szpora i Konstancji Ziółkowskiej dla IISD.
Skip to content