Aktualności

Koalicja think-tanków „15 lat Polski w UE”
IBS został członkiem koalicji polskich think-tanków na rzecz wzmocnienia rzeczowej debaty o Unii Europejskiej. Tegoroczne działania koalicji skupione będą wokół 15. rocznicy wejścia Polski do UE, przypadającej 1 maja.
Perspektywy zatrudnienia i bezrobocia
Podczas warsztatów IAB (Norymberga, 17-18.01) Jan Gromadzki oraz Katarzyna Sałach zaprezentowali wyniki swoich badań dot. efektu dodanej pracownicy oraz różnic w wysokości luki płacowej w firmach z polskim i zagranicznym kapitałem.
Youth Employment PartnerSHIP oficjalnie rozpoczęty
Inauguracja Youth Employment PartnerSHIP odbyła się 16.01 podczas konferencji IBS i BŚ. Badacze z projektu zaprezentowali wyniki swoich badań dot. sytuacji młodych na europejskich rynkach pracy.
II Konferencja „Jobs and Development”
Druga edycja współorganizowanej przez IBS konferencji Jobs and Development odbyła się w Waszyngtonie, USA, w dniach 6-7 czerwca 2019 r. Tematem wiodącym była “Poprawa sytuacji na rynkach pracy krajów rozwijających się”.
Nowe aspekty nierówności
Materiały z konferencji IBS i Banku Światowego: Globalizacja, praca oraz nowe aspekty nierówności w Europie i Azji Środkowej (Warszawa, 16-17 stycznia).
Polityka Energetyczna Polski – komentarze i uwagi IBS
Przedstawiamy uwagi ekspertów IBS do projektu Ministerstwa Energii „Polityka energetyczna Polski do 2040 r.”
Skip to content