modelowanie

( 19 - Publikacji )
2010-10-27 Wielkoskalowy, wielosektorowy model DSGE jako narzędzie oceny polityki klimatycznej
autorzy:    /   / 
Oceniamy makroekonomiczny wpływ na polską gospodarkę zróżnicowanych pakietów około 120 różnych dźwigni ograniczania emisji gazów cieplarnianych, które zostały wskazane w analizie sektorowej 'bottom-up'. W tym celu skonstruowaliśmy wielkoskalowy, wielosektorowy dynamiczny stochastyczny model równowagi ogólnej (DSGE) polskiej gospodarki. Pomimo swojej wielkości (w porównaniu do większości innych modeli w tej klasie) nasz model został ...
2010-10-15 Prognoza wzrostu PKB w województwach w latach 2010-2013
autorzy:  
Celem niniejszego raportu jest oszacowanie wzrostu oraz poziomów PKB w województwach w latach 2010-2013. Estymowane wskaźniki stanowią dezagregację PKB dla Polski ogółem w oparciu o aktualne prognozy, przy wykorzystaniu pięciu różnych metod. Prognozowane wartości  mają pełnić funkcję planistyczną i stanowić wkład do tworzonego przez Ministerstwo Finansów budżetu zadaniowego. Projekt realizowany na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.
Skip to content