Flexicurity – diagnoza na dziś, działanie na jutro

30 września 2009

Niniejsza publikacja prezentuje zarys modelu flexicurity w Polsce, Estonii i na Węgrzech. Zgodnie z tą koncepcją państwa powinny dążyć do takiej organizacji rynków pracy, która z jednej strony umożliwi wysoką produktywność i konkurencyjność firm, z drugiej będzie wspierać zatrudnienie oraz wzmacniać umiejętność dostosowywania się do zmieniającej się sytuacji rynkowej oraz pogodzenia obowiązków zawodowych i rodzinnych jak najszerszej grupy obywateli.

rok wydania: 2009
język: polski
Kategoria publikacji:  ,
autorzy:

Instytut Badań Strukturalnych (IBS), Warszawa, oraz IZA, Bonn.

Skip to content