Prognoza wzrostu PKB w województwach w latach 2010-2013

15 października 2010

Celem niniejszego raportu jest oszacowanie wzrostu oraz poziomów PKB w województwach w latach 2010-2013. Estymowane wskaźniki stanowią dezagregację PKB dla Polski ogółem w oparciu o aktualne prognozy, przy wykorzystaniu pięciu różnych metod. Prognozowane wartości  mają pełnić funkcję planistyczną i stanowić wkład do tworzonego przez Ministerstwo Finansów budżetu zadaniowego.

Projekt realizowany na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

rok wydania: 2010
język: polski
Kategoria publikacji: 
autorzy:
Skip to content