Przedmiotem analiz empirycznych i teoretycznych zawartych w niniejszej pracy są makroekonomiczne i instytucjonalne determinanty zmian na rynkach pracy państw OECD, analizowane przez pryzmat modelu poszukiwań i dynamicznego ujęcia rynku pracy.

rok wydania: 2011

język : polski

kategorie tematyczne : ,

autorzy:
Paweł Kowal

Instytut Badań Strukturalnych (IBS)

Piotr Lewandowski

Instytut Badań Strukturalnych (IBS), Warszawa, oraz IZA, Bonn.

wszystkie publikacje