Wielkoskalowy, wielosektorowy model DSGE jako narzędzie oceny polityki klimatycznej

27 października 2010
abstrakt:

Oceniamy makroekonomiczny wpływ na polską gospodarkę zróżnicowanych pakietów około 120 różnych dźwigni ograniczania emisji gazów cieplarnianych, które zostały wskazane w analizie sektorowej 'bottom-up’. W tym celu skonstruowaliśmy wielkoskalowy, wielosektorowy dynamiczny stochastyczny model równowagi ogólnej (DSGE) polskiej gospodarki. Pomimo swojej wielkości (w porównaniu do większości innych modeli w tej klasie) nasz model został skalibrowany bezpośrednio na najnowszych danych statystycznych dla Polski i UE. Dotyczy to zarówno kalibracji w stanie stacjonarnym i właściwości dynamicznych. W drugim etapie skupiliśmy się na momentach empirycznych, a wśród nich na względnych odchyleniach standardowych i wewnętrznie zmiennej strukturze korelacji, ponieważ te dwa aspekty mają podstawowe znaczenie dla jakości prognostycznej modelu. Udało nam się przystosować nasz model do właściwości dynamicznych danych z tylko kilkoma wstrząsami makroekonomicznymi. W naszej opinii, oznacza to ważny krok naprzód w porównaniu do innych wielkoskalowych modeli DSGE, jak ten Smets-Wouters’a. Dobre właściwości empiryczne modelu uzasadniają jego zastosowanie jako narzędzia oceny polityki makroekonomicznej w średnim i długim horyzoncie. W przeciwieństwie do tradycyjnego podejścia CGE, modelowanie DSGE pozwala nam analizować dynamicznie, rok po roku, makroekonomiczne reakcje polityk na redukcje emisji gazów cieplarnianych w całym okresie 2010-2030. Prezentujemy warunkowe prognozy makroekonomiczne całego pakietu redukcji emisji, jak również jego rozkład na kilka głównych podgrup, w tym: inwestycje w moce energii (przełącznik paliwa), interwencji w przemyśle i rolnictwie oraz poprawy efektywności zużycia paliwa i energii. Wzięliśmy pod uwagę alternatywne podatki i zamknięcia wydatków w celu porównania wyników makroekonomicznych w zależności od zakresu polityk. To pozwoliło nam zbudować szczegółowe makroekonomicznych wersje krzywych krańcowych redukcji, które wskazują na skutki makroekonomiczne dotyczące redukcji emisji dwutlenku węgla dla polskiej gospodarki na poszczególne dźwignie i pakiet jako całość.

kody JEL: 
rok wydania: 2010
język: angielski
Kategoria publikacji:  ,
seria wydawnicza: IBS Working Paper
numer publikacji: 03/2010
ISSN: 2451-4373
autorzy:

Instytut Badań Strukturalnych (IBS)

Skip to content