Raport końcowy przedstawiający wyniki badań realizowanych w ramach projektu "Małopolska 2020 - scenariusze rozwoju i aplikacja prognostyczno-symulacyjna", finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Głównym celem projektu była ocena perspektyw rozwoju województwa małopolskiego w latach 2008-2020.

 

Publikacja oraz badania zostały przygotowane na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie. Narzędziem wykorzystanym w formułowaniu oceny była opracowana na potrzeby tego badania aplikacja symulacyjno-prognostyczna, umożliwiająca budowę długoterminowych scenariuszy rozwoju społeczno-gospodarczego województwa małopolskiego w zależności od zmieniającej się sytuacji wewnątrz regionu oraz w jego otoczeniu.

 

Na podstawie wyników uzyskanych dzięki aplikacji przygotowano alternatywne scenariusze rozwoju gospodarki Małopolski do 2020 r. Wyznaczają one proponowane kierunki rozwoju, które zgodnie z opracowanymi scenariuszami umożliwiają przejście woj. małopolskiego na wyższą ścieżkę rozwoju.

rok wydania: 2010

język : polski

kategorie tematyczne :

autorzy:
wszystkie publikacje