energia i klimat

Czy Polsce opłaca się rezygnować z węgla?
W perspektywie 2050 roku odejście od węgla będzie nieco droższe niż brak dekarbonizacji, jednak dzięki temu emisja CO2 zmniejszy się 2-krotnie. Raport i seminarium IBS (28.11.).
Spotkanie podsumowujące projekt TRANSrisk
“Paryż w praktyce: zrozumienie zagrożeń i niewiadomych” to temat przewodni spotkania kończącego projekt TRANSrisk, które odbyło się 6 listopada w Brukseli.
Zapraszamy na warsztaty towarzyszące COP24
Już 10 grudnia w Katowicach odbędą się warsztaty poświęcone transformacji węglowej w Polsce. Na zgłoszenia czekamy do 7 grudnia.
Transformacja górnictwa a rynek pracy
Osiągnięcie celu porozumienia paryskiego w Polsce będzie oznaczało spadek zatrudnienia w górnictwie, jednak według naszych symulacji masowe zwolnienia nie będą konieczne.
Morskie farmy wiatrowe na Bałtyku – wyzwania fazy „przed-rozwojowej”
Badania IBS zostały zaprezentowane na Światowym Szczycie Energetyki Wiatrowej w Hamburgu (25-28.09.).
Jak dotować rozwój zielonych technologii?
Publikujemy wyniki badań Jana Witajewskiego-Baltvilks zaprezentowane na 33. Kongresie Europejskiego Stowarzyszenia Ekonomistów (EEA).
Symulacje makroekonomiczne dla Chile
Podczas warsztatów projektu TRANSrisk w Santiago (Chile) Marek Antosiewicz wygłosił referat o makroekonomicznych skutkach polityk przeciwdziałających zmianom klimatu (24.08.).
IEW 2018 i CEF 2018
Jak zmiana cen energii wpływa na popyt na energię w krótkim i długim okresie? Jan Witajewski-Baltvilks i Marek Antosiewicz zaprezentowali wyniki badań na konferencjach naukowych IEW 2018 i CEF 2018 (19-21.06.).
WCERE 2018 & EMEE 2018
Czy OZE jest konkurencyjną alternatywą dla węgla w Polsce? Czy „zielone inwestycje” napędzają rozwój gospodarczy? Jan Witajewski-Baltvilks i Marek Antosiewicz zaprezentowali wyniki badań IBS na międzynarodowych konferencjach dot. ekonomii energii.
Europejski salon energetyczny
20 marca w Berlinie ekspertki z Turcji, Grecji, Niemiec i Polski dyskutowały o wyzwaniach społecznych związanych z gospodarką niskoemisyjną. Stan debaty w Polsce przedstawiła Konstancja Ziółkowska z naszego Instytutu.
Kolejna publikacja Jana Witajewskiego-Baltvilks w „Energy Economics”
Po raz trzeci artykuł członka zespołu IBS został opublikowany w prestiżowym czasopiśmie naukowym poświęconym ekonomii energii (impact factor 3,2).
Zielone technologie – dynamika kosztów a wielkość sprzedaży
Drugi artykuł Jana Witajewskiego-Baltvilks z naszego Instytutu został opublikowany w Energy Economics – prestiżowym czasopiśmie poświęconym ekonomii energii. Gratulujemy!
Skip to content