Zapytanie ofertowe - audyt projektu

logo
Zapraszamy do składania ofert cenowych na przeprowadzenie audytu dla projektu Youth Employment PartnerSHIP.

Zapytanie dotyczy projektu Youth employment partnerSHIP - evaluation studies in Spain, Hungary, Italy and Poland”, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię, w ramach Funduszu na Rzecz Zatrudnienia Młodzieży EEA i Funduszy Norweskich.

 

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie audytu w trakcie projektu - tj. w postaci 6 audytów śródokresowych, zgodnie z procedurami określonymi przez Operatora Funduszu polegającymi na sprawdzeniu, czy koszty poniesione w danym okresie sprawozdawczym i ujęte w raportach okresowych spełniają warunki określone w Umowie Grantowej.

 

Oferty należy składać do dnia 13 marca 2019 roku drogą elektroniczną na adres: yepartnership@ibs.org.pl lub ibs@ibs.org.pl na załączonym formularzu oferty. Szczegóły związane z zamówieniem dostępne są w załącznikach.

wszystkie wiadomości