Jakub Growiec

lista publikacji autora
2010-01-04 Trusting Only Whom You Know, Knowing Only Whom You Trust: The Joint Impact of Social Capital and Trust on Individuals’ Economic Performance and Well-Being in CEE Countries
Autorzy:    /   / 
W artykule pokazujemy, że kapitał społeczny - wiążący i pomostowy - oraz zaufanie społeczne mogą współzależnie wpływać na dochody osób oraz subiektywne samopoczucie. Bazując na jednostkowych danych przekrojowych z bazy World Values Survey za 2000 rok dla krajów Europy Środkowo-Wschodniej, pokazujemy, że większość obywateli tych krajów wpada w „pułapkę niskiego poziomu zaufania”, w której to deficyt kapitału społecznego pomostowego ...
Skip to content