Ocena korzyści uzyskiwanych przez państwa UE-15 w wyniku realizacji polityki spójności w krajach Grupy Wyszehradzkiej

6 grudnia 2011

Zachęcamy do zapoznania się z wynikami badania Ocena korzyści uzyskiwanych przez państwa UE-15 w wyniku realizacji polityki spójności w krajach Grupy Wyszehradzkiej.

Głównym celem badania było określenie korzyści, jakie kraje UE15 osiągają z realizacji polityki spójności w krajach Grupy Wyszehradzkiej (V4) – a więc w Polsce,  Czechach, na Słowacji i Węgrzech. Na potrzeby badania korzyści te zdefiniowane zostały jako wartość dodatkowego eksportu krajów UE15 do krajów V4, wynikająca z wzmożonego zapotrzebowania w krajach V4 powstałego wskutek realizacji polityki spójności. Realizacja polityki spójności stanowi bowiem istotny impuls rozwojowy, który przekłada się na wzrost produktu, a tym samym i wzrost popytu konsumpcyjnego, inwestycyjnego i zaopatrzeniowego – w znacznej części zaspakajany przez import pochodzący z państw UE15.

Wyniki badania dowodzą bardzo wysokich korzyści jakie odnoszą kraje – płatnicy netto w wyniku realizacji polityki spójności w państwach Grupy Wyszehradzkiej.  Z każdego euro netto zainwestowanego w realizację polityki spójności w państwach V4 przez kraje UE15 w postaci dodatkowego eksportu wraca do nich 61 centów. Przy tym, w przypadku Niemiec, Irlandii i Luksemburga wartość dodatkowego eksportu kierowana do krajów V4 na skutek wdrażania w nich polityki spójności jest wyższa niż rzeczywiste koszty jej wdrażania ponoszone przez te kraje. Dla głównego partnera handlowego krajów V4 – Niemiec – stosunek ten wynosi 125 proc.

rok wydania: 2011
język: polski
Kategoria publikacji: 
Skip to content