Trusting Only Whom You Know, Knowing Only Whom You Trust: The Joint Impact of Social Capital and Trust on Individuals’ Economic Performance and Well-Being in CEE Countries

4 stycznia 2010
abstrakt:

W artykule pokazujemy, że kapitał społeczny – wiążący i pomostowy – oraz zaufanie społeczne mogą współzależnie wpływać na dochody osób oraz subiektywne samopoczucie. Bazując na jednostkowych danych przekrojowych z bazy World Values Survey za 2000 rok dla krajów Europy Środkowo-Wschodniej, pokazujemy, że większość obywateli tych krajów wpada w „pułapkę niskiego poziomu zaufania”, w której to deficyt kapitału społecznego pomostowego i zaufania społecznego wzajemnie wzmacniają się, obniżając tym samym dochody osób oraz ich poczucie satysfakcji. Oprócz stopniowej modernizacji i wzrostu gospodarczego, zwiększenie współczynników aktywności zawodowej może stanowić potencjalny sposób wyjścia z tej „pułapki”. Dzieje się tak ponieważ w krajach Europy Środkowo-Wschodniej osoby pracujące posiadają statystycznie istotnie wyższy poziom kapitału społecznego pomostowego oraz wykazują wyższy poziom zaufania społecznego. Omawiając wyniki empiryczne, przeprowadzamy analizę odporności oszacowań, a także wskazujemy na wysokie ryzyko wystąpienia endogeniczności i obciążenia wyników na skutek zmiennych pominiętych – problemy te na ogół nie były uwzględniane w poprzednich badaniach.

kody JEL: 
rok wydania: 2010
język: angielski
seria wydawnicza: IBS Working Paper
ISSN: 2451-4373
Cenimy państwa prywatność
Ustawienia ciastek
Do poprawnego działania naszej strony niezbędne są niektóre pliki cookies. Zachęcamy również do wyrażenia zgody na użycie plików cookie narzędzi analitycznych. Dzięki nim możemy nieustannie ulepszać stronę. Więcej informacji znajdą państwo w Polityce Prywatności. Więcej.
Dostosuj Tylko wymagane Akceptuj wszystko
Ustawienia ciastek
Dostosuj zgody
„Niezbędne” pliki cookie są wymagane dla działania strony. Zgoda na pozostałe kategorie, pomoże nam ulepszać działanie serwisu. Firmy trzecie, np.: Google, również zapisują pliki cookie. Więcej informacji: użycie danych oraz prywatność. Pliki cookie Google dla zalogowanych użytkowników.
Niezbędne pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania witryny.
Przechowują dane narzędzi analitycznych, np.: Google Analytics.
Przechowują dane związane z działaniem reklam.
Umożliwia wysyłanie do Google danych użytkownika związanych z reklamami.

Brak plików cookies.

Umożliwia wyświetlanie reklam spersonalizowanych.

Brak plików cookies.

Zapisz ustawienia Akceptuj wszystko
Ustawienia ciastek
Skip to content