Artykuł został opublikowany w Journal of Happiness Studies 15, 2014.

abstrakt:

W artykule pokazujemy, że kapitał społeczny - wiążący i pomostowy - oraz zaufanie społeczne mogą współzależnie wpływać na dochody osób oraz subiektywne samopoczucie. Bazując na jednostkowych danych przekrojowych z bazy World Values Survey za 2000 rok dla krajów Europy Środkowo-Wschodniej, pokazujemy, że większość obywateli tych krajów wpada w „pułapkę niskiego poziomu zaufania”, w której to deficyt kapitału społecznego pomostowego i zaufania społecznego wzajemnie wzmacniają się, obniżając tym samym dochody osób oraz ich poczucie satysfakcji. Oprócz stopniowej modernizacji i wzrostu gospodarczego, zwiększenie współczynników aktywności zawodowej może stanowić potencjalny sposób wyjścia z tej „pułapki”. Dzieje się tak ponieważ w krajach Europy Środkowo-Wschodniej osoby pracujące posiadają statystycznie istotnie wyższy poziom kapitału społecznego pomostowego oraz wykazują wyższy poziom zaufania społecznego. Omawiając wyniki empiryczne, przeprowadzamy analizę odporności oszacowań, a także wskazujemy na wysokie ryzyko wystąpienia endogeniczności i obciążenia wyników na skutek zmiennych pominiętych – problemy te na ogół nie były uwzględniane w poprzednich badaniach.

kody JEL: ,

rok wydania: 2010

język : angielski

seria wydawnicza : IBS Working Paper

ISSN : 2451-4373

autorzy:
wszystkie publikacje