Ocena korzyści uzyskiwanych przez Państwa UE-15 w wyniku realizacji polityki spójności w Polsce

1 kwietnia 2009

Przedmiotem badania było określenie korzyści jakie uzyskują państwa i regiony z Państw UE-15 w związku z realizacją polityki spójności w Polsce, kraju będącym największym beneficjentem wsparcia. Analizie poddane zostały środki finansowe wydatkowane z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach wszystkich programów operacyjnych w okresie programowania 2004-2006 z uwzględnieniem okresu programowania 2007-2013.

rok wydania: 2009
język: polski
Skip to content