Raport dotyczy kluczowego wymiaru polityki gospodarczej krajów członkowskich Unii Europejskiej wytyczonego przez kierunki wskazane w tzw. Strategii Lizbońskiej. Analiza koncentruje się na najważniejszych założeniach Strategii Lizbońskiej, tj. na rynku pracy i sektorze R&D.

rok wydania: 2008

język : polski

kategorie tematyczne :

autorzy:
wszystkie publikacje