Celem projektu jest ocena perspektyw zatrudnienia pracowników opuszczających sektor górniczy na Śląsku. Badanie będzie oparte na przypadku Śląska, ponieważ jest to najbardziej intensywny pod względem węgla region w Polsce (zarówno pod względem produkcji, jak i konsumpcji) z najwyższym zatrudnieniem w górnictwie węglowym, osiągając obecnie około 84 000 osób. Badanie pomoże złagodzić niepewność dotyczącą społeczno-ekonomicznych skutków dalszej redukcji zatrudnienia, a tym samym zwiększyć akceptację dla wycofywania węgla.

Biorąc pod uwagę główny cel badania, skupimy się na następujących celach pośrednich:

  1. identyfikacja sektorów, które mogłyby potencjalnie pomieścić pracowników opuszczających górnictwo w najbliższej przyszłości oraz ocena szans na znalezienie nowej pracy poza sektorem górnictwa węgla kamiennego;
  2. mapowanie kluczowych czynników decydujących o gotowości górników do podjęcia nowej pracy poza górnictwem węgla kamiennego.

Projekt realizowany jest dzięki finansowaniu European Climate Foundation.

kontakt : ibs@ibs.org.pl