Optymalne narzędzia transformacji dla Śląska

Czas realizacji: 01.01.2019 – 30.06.2019

Celem projektu jest ocena perspektyw zatrudnienia pracowników opuszczających sektor górniczy na Śląsku. Badanie będzie oparte na przypadku Śląska, ponieważ jest to najbardziej intensywny pod względem węgla region w Polsce (zarówno pod względem produkcji, jak i konsumpcji) z najwyższym zatrudnieniem w górnictwie węglowym, osiągając obecnie około 84 000 osób. Badanie pomoże złagodzić niepewność dotyczącą społeczno-ekonomicznych skutków dalszej redukcji zatrudnienia, a tym samym zwiększyć akceptację dla wycofywania węgla. Biorąc pod uwagę główny cel badania, skupimy się na następujących celach pośrednich:

  1. identyfikacja sektorów, które mogłyby potencjalnie pomieścić pracowników opuszczających górnictwo w najbliższej przyszłości oraz ocena szans na znalezienie nowej pracy poza sektorem górnictwa węgla kamiennego;
  2. mapowanie kluczowych czynników decydujących o gotowości górników do podjęcia nowej pracy poza górnictwem węgla kamiennego.

Projekt realizowany jest dzięki finansowaniu European Climate Foundation.

Kontakt:

ibs@ibs.org.pl

Aktualności
Seminarium wokół sprawiedliwej transformacji na Śląsku
Zapraszamy na seminarium IBS dot. zmian na rynku pracy związanych z transformacją regionów górniczych – Katowice, 30.05.
Publikacje
2019-05-30 Sprawiedliwa transformacja węglowa w regionie śląskim. Implikacje dla rynku pracy
autorzy:    /   /   / 
Raport wskazuje, jak ułatwić dostosowanie się do zmian, które będą zachodzić na rynku pracy w regionie śląskim, w wyniku transformacji niskoemisyjnej. Spodziewany dalszy spadek produkcji węgla oraz związany z tym spadek zatrudnienia nie muszą rodzić problemu bezrobocia. Według przeprowadzonej analizy makroekonomicznej, ta niewielka część zatrudnionych obecnie górników, którzy będą odchodzić z sektora przed osiągnięciem wieku emerytalnego, ...
Newsletter
Skip to content