Sprawiedliwa transformacja węglowa w regionie śląskim. Implikacje dla rynku pracy

30 maja 2019
abstrakt:

Raport wskazuje, jak ułatwić dostosowanie się do zmian, które będą zachodzić na rynku pracy w regionie śląskim, w wyniku transformacji niskoemisyjnej. Spodziewany dalszy spadek produkcji węgla oraz związany z tym spadek zatrudnienia nie muszą rodzić problemu bezrobocia. Według przeprowadzonej analizy makroekonomicznej, ta niewielka część zatrudnionych obecnie górników, którzy będą odchodzić z sektora przed osiągnięciem wieku emerytalnego, będzie mogła znaleźć pracę w sektorze przetwórstwa przemysłowego, transportu lub budownictwa. Odpowiada to preferencjom górników, którzy w przeprowadzonych ankietach właśnie te sektory wskazują jako najatrakcyjniejszą alternatywę dla swojego obecnego zatrudnienia. Co istotne, większość ankietowanych wysoko ocenia swoje szanse na rynku pracy, biorąc przy tym pod uwagę własne kwalifikacje zawodowe. W oparciu o analizę dostępnych instrumentów wskazujemy, że zastosowanie m.in. tymczasowych subsydiów płacowych oraz gwarancji pierwszeństwa zatrudnienia może ułatwić proces przechodzenia pracowników z górnictwa do innych sektorów.

słowa kluczowe: region górniczy, transformacja przemysłowa, sprawiedliwa transformacja, region śląski, węgiel kamienny, rynek pracy, instrumenty rynku pracy, PGG
kody JEL: 
rok wydania: 2019
język: polski
Kategoria publikacji:  , ,
numer publikacji: 02/2019
Dodatkowe informacje:

Publikacja powstała w ramach projektu finansowanego ze środków European Climate Foundation. Dziękujemy Polskiej Grupie Górniczej oraz zespołowi dr Krzysztofa Wrany za wsparcie w przeprowadzeniu badania ankietowego. Wszelkie błędy są nasze. Stosuje się zwyczajowe zastrzeżenia.

Projekt, w ramach którego powstała publikacja:
 / 
autorzy:

Instytut Badań Strukturalnych

Instytut Badań Strukturalnych

Instytut Badań Strukturalnych

Skip to content