rok wydania: 2013

język : angielski

kategorie tematyczne :

seria wydawnicza : IBS Working Paper

numer publikacji : 01/2013

ISSN : 2451-4373

Projekt, w ramach którego powstała publikacja:

NEUJOBS

autorzy:
Iga Magda

Instytut Badań Strukturalnych, Szkoła Główna Handlowa

Piotr Lewandowski

Instytut Badań Strukturalnych

Jan Baran

Instytut Badań Strukturalnych, Uniwersytet Warszawski

wszystkie publikacje