abstrakt:

Głównym czynnikiem zmian na rynku pracy w najbliższych dekadach będą zmiany demograficzne. Zmniejszająca się liczba osób w wieku produkcyjnym i zwiększający się tym samym współczynnik obciążenia demograficznego skłaniają do poszukiwania rezerw zasobu pracy wśród osób nieaktywnych zawodowo. Grupą o ogromnym i słabo wykorzystanym potencjale są kobiety. Ocenia się, iż za różnicę w aktywności zawodowej kobiet i mężczyzn w dużej mierze odpowiadają czynniki instytucjonalne, takie jak różnice w wieku emerytalnym, konstrukcja systemu podatkowo - zasiłkowego, czy obecność polityk wspierających łączenie życia osobistego z zawodowym.

rok wydania: 2014

język : polski, angielski

kategorie tematyczne :

seria wydawnicza : IBS Policy Paper

numer publikacji : 01/2013

ISSN : 2451-4365

Projekt, w ramach którego powstała publikacja:

NEUJOBS

autorzy:
Agnieszka Chłoń-Domińczak

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Instytut Badań Edukacyjncyh

Iga Magda

Instytut Badań Strukturalnych, Szkoła Główna Handlowa

wszystkie publikacje