Kobiety przyszłością europejskiego rynku pracy

8 stycznia 2014
abstrakt:

Głównym czynnikiem zmian na rynku pracy w najbliższych dekadach będą zmiany demograficzne. Zmniejszająca się liczba osób w wieku produkcyjnym i zwiększający się tym samym współczynnik obciążenia demograficznego skłaniają do poszukiwania rezerw zasobu pracy wśród osób nieaktywnych zawodowo. Grupą o ogromnym i słabo wykorzystanym potencjale są kobiety. Ocenia się, iż za różnicę w aktywności zawodowej kobiet i mężczyzn w dużej mierze odpowiadają czynniki instytucjonalne, takie jak różnice w wieku emerytalnym, konstrukcja systemu podatkowo – zasiłkowego, czy obecność polityk wspierających łączenie życia osobistego z zawodowym.

rok wydania: 2014
język: polskiangielski
Kategoria publikacji: 
seria wydawnicza: IBS Policy Paper
numer publikacji: 01/2013
ISSN: 2451-4365
Projekt, w ramach którego powstała publikacja:
 / 
autorzy:

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Instytut Badań Edukacyjncyh

Instytut Badań Strukturalnych, Szkoła Główna Handlowa

Skip to content