Warsaw International Economic Meeting (WIEM 2015)

WIEM_2015_zdj5
W dniach 2–4 lipca ekonomiści IBS uczestniczyli w Warsaw International Economic Meeting (WIEM) - konferencji naukowej organizowanej od dziesięciu lat przez Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.
W tegorocznej edycji udział brali badacze zarówno polscy (z takich ośrodków jak: Uniwersytet Warszawski, NBP, SGH, CenEA) oraz zagraniczni (m.in. LSE, IZA, DIW, Free University of Amsterdam, Catholic University of Louvain, University of Bologna, University of Southampton, University of Aarhus). Gośćmi specjalnymi byli profesorowie John Van Reenen oraz Gianmarco Ottaviano, obaj pracujący w London School of Economics. John Van Reenen, badacz zagadnień związanych z produktywnością i innowacyjnością, przedstawił wyniki swoich badań nad powiązaniami między kulturą zarządczą a wynikami przedsiębiorstw. Gianmarco Ottaviano, zajmujący się badaniami nad handlem międzynarodowym, omówił nową klasę modeli symulacyjnych pozwalających przewidywać skutki liberalizacji polityki handlowej.   Nasz zespół zaprezentował bieżące prace badawcze toczące się w IBS. Piotr Lewandowski przedstawił artykuł o ewolucji zadań w polskiej gospodarce [IBS WP 10/2015]. Agata Miazga zaprezentowała wyniki analiz, w których zidentyfikowano grupy Polaków najbardziej zagrożone wzrostem cen energii [IBS WP 11/2015]. Maciej Lis mówił o kosztach, jakie starzenie się ludności będzie miało dla systemu ochrony zdrowia [IBS WP 05/2015]. Agnieszka Kamińska przedstawiła wyniki badań dotyczących wpływu podnoszenia płacy minimalnej w Polsce na zatrudnienie [IBS WP 07/2015]. Ponadto Jan Baran mówił o zjawisku nadwyżki kwalifikacji na polskim rynku pracy, a Wojciech Hardy o wpływie dostępu do serwisów streamingowych na przychody z dystrybucji muzyki innymi kanałami.   Pragniemy podziękować dyskutantom za wiele wartościowych uwag w odniesieniu do naszych badań oraz organizatorom za stworzenie w Warszawie okazji do wymiany doświadczeń między ekonomistami z kraju i z zagranicy.   Zespół IBS   zdjęcia Leszek Wincenciak LEW
wszystkie wydarzenia