Kogo obciąży wzrost cen energii? Mapa wydatków energetycznych Polaków

30 czerwca 2015
abstrakt:

Konieczność zaspokojenia potrzeb energetycznych w obliczu rosnących cen energii spowoduje ograniczenie innych wydatków przez niektóre grupy gospodarstw domowych. Z danych Eurostatu wynika, że ceny energii w Polsce wyrażone w euro są niskie, ale w zestawieniu z innymi dobrami i usługami – wysokie. Korzystając z Badania Budżetów Gospodarstw Domowych z 2013 roku przeanalizowaliśmy czynniki wpływające na wydatki energetyczne. Potwierdziliśmy hipotezę, że wydatki na elektryczność są silniej determinowane przez cechy socjoekonomiczne gospodarstw domowych, a wydatki na ogrzewanie przez cechy budynków. Pokazujemy, że najbardziej wrażliwe na wzrost cen energii elektrycznej są gospodarstwa najbardziej liczne, w szczególności rodziny wielodzietne, a najbardziej wrażliwe na zmiany cen energii cieplnej są osoby zamieszkujące stare domy o dużej powierzchni w mniejszych ośrodkach miejskich i na wsiach. Takie wyniki pozwalają wyciągnąć wniosek, że ze społecznego punktu widzenia, kluczowe jest ograniczenie nieefektywności w zakresie nieocieplonych budynków oraz edukacja społeczna dotycząca oszczędzania energii.

słowa kluczowe: wydatki energetyczne, wydatki na elektryczność, wydatki na ogrzewanie, wydatki gospodarstw domowych, ceny energii, efektywność energetyczna
kody JEL: 
rok wydania: 2015
język: polskiangielski
Kategoria publikacji: 
seria wydawnicza: IBS Working Paper
numer publikacji: 11/2015
ISSN: 2451-4373
Dodatkowe informacje:

Publikacja powstała w ramach projektu finansowanego ze środków European Climate Foundation.

autorzy:

Institute for Structural Research (IBS)

Instytut Badań Strukturalnych

Skip to content