Wzrost cen energii w najbliższej przyszłości spowoduje ograniczenie zamożności gospodarstw domowych w Polsce. W konsekwencji może nastąpić pogłębienie nierówności społecznych. IBS zidentyfikował grupy, które na energię wydają najwięcej, a więc mogą być najbardziej obciążone wzrostem cen energii. Dzięki zbadaniu czynników wpływających na wydatki energetyczne, możliwe będzie wyodrębnienie najbardziej skutecznych polityk, mogących łagodzić efekty społeczne wzrostu cen energii.

 

abstrakt:

Konieczność zaspokojenia potrzeb energetycznych w obliczu rosnących cen energii spowoduje ograniczenie innych wydatków przez niektóre grupy gospodarstw domowych. Z danych Eurostatu wynika, że ceny energii w Polsce wyrażone w euro są niskie, ale w zestawieniu z innymi dobrami i usługami - wysokie. Korzystając z Badania Budżetów Gospodarstw Domowych z 2013 roku przeanalizowaliśmy czynniki wpływające na wydatki energetyczne. Potwierdziliśmy hipotezę, że wydatki na elektryczność są silniej determinowane przez cechy socjoekonomiczne gospodarstw domowych, a wydatki na ogrzewanie przez cechy budynków. Pokazujemy, że najbardziej wrażliwe na wzrost cen energii elektrycznej są gospodarstwa najbardziej liczne, w szczególności rodziny wielodzietne, a najbardziej wrażliwe na zmiany cen energii cieplnej są osoby zamieszkujące stare domy o dużej powierzchni w mniejszych ośrodkach miejskich i na wsiach. Takie wyniki pozwalają wyciągnąć wniosek, że ze społecznego punktu widzenia, kluczowe jest ograniczenie nieefektywności w zakresie nieocieplonych budynków oraz edukacja społeczna dotycząca oszczędzania energii.

słowa kluczowe: wydatki energetyczne, wydatki na elektryczność, wydatki na ogrzewanie, wydatki gospodarstw domowych, ceny energii, efektywność energetyczna

kody JEL: , ,

rok wydania: 2015

język : polski, angielski

kategorie tematyczne : ,

seria wydawnicza : IBS Working Paper

numer publikacji : 11/2015

ISSN : 2451-4373

dodatkowe informacje: Publikacja powstała w ramach projektu finansowanego ze środków European Climate Foundation.

Projekt, w ramach którego powstała publikacja:

Ubóstwo energetyczne

autorzy:
Maciej Lis

Instytut Badań Strukturalnych

Agata Miazga

Instytut Badań Strukturalnych

wszystkie publikacje