Wpływ luki edukacyjnej związanej z niepełnosprawnością na zatrudnienie w Europie

27 stycznia 2023
abstrakt:

Analizujemy znaczenie wykształcenia dla szans zatrudnienia wśród osób z niepełnosprawnościami w Unii Europejskiej. Wykorzystujemy dane z Europejskiego Badania Warunków Życia Ludności (EU-SILC) za lata 2011-2019. Nasze wyniki wskazują, że poziom wykształcenia jest kluczową zmienną kształtującą szanse zatrudnienia wśród osób z niepełnosprawnościami. W szczególności, osiągnięcie wyższego wykształcenia ma znacznie większe znaczenie dla prawdopodobieństwa zatrudnienia osób z niepełnosprawnością niż dla reszty populacji. Znaczenie edukacji jest zróżnicowane między krajami. W krajach o wyższym PKB per capita prawdopodobieństwo zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami jest generalnie mniej zależne od ich poziomu wykształcenia. Szacujemy, że 20% luki zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami w wieku 25-34 można przypisać luce w wykształceniu.

słowa kluczowe: Niepełnosprawność, Zatrudnienie, Wykształcenie, Unia Europejska
kody JEL: 
rok wydania: 2023
język: angielski
Kategoria publikacji:  , ,
seria wydawnicza: Working Paper
numer publikacji: 01/2023
ISSN: 2451-4373
Dodatkowe informacje:

Dziękujemy Piotrowi Lewandowskiemu oraz uczestnikom konferencji WIEM w Warszawie za pomocne komentarze. W tym artykule wykorzystano dane Eurostatu. Eurostat nie ponosi odpowiedzialności za wyniki ani za wnioski sformułowane przez autorów.

autorzy:

Instytut Badań Strukturalnych

Instytut Badań Strukturalnych, Szkoła Główna Handlowa

Instytut Badań Strukturalnych

Skip to content