Instytut Badań Strukturalnych przedstawia opinię dotyczącą wybranych propozycji projektu Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR) będącej rozwinięciem Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, przyjętego przez Radę Ministrów 16 lutego 2016 r. Ocenę formułujemy wyłącznie w odniesieniu do tych obszarów SOR, które na co dzień stanowią przedmiot naszej refleksji badawczej. Koncentrujemy się zatem na finansach publicznych, rynku pracy, demografii, polityce rodzinnej i społecznej, edukacji, systemie ochrony zdrowia, energii i klimacie. Uwagi zgłaszamy w ramach konsultacji społecznych SOR.

słowa kluczowe: opinia IBS, edukacja, finanse publiczne, energia i klimat, polityka rodzinna, rynek pracy, ubóstwo energetyczne

rok wydania: 2016

język : polski

kategorie tematyczne : , , , , , ,

autorzy:
Iga Magda

Instytut Badań Strukturalnych, Szkoła Główna Handlowa

Jakub Sawulski

Instytut Badań Strukturalnych

Jan Witajewski-Baltvilks

Instytut Badań Strukturalnych

Marek Antosiewicz

Instytut Badań Strukturalnych

Aleksander Szpor

Instytut Badań Strukturalnych

Roma Keister

Instytut Badań Strukturalnych, Szkoła Główna Handlowa

Piotr Lewandowski

Instytut Badań Strukturalnych (IBS), Warszawa, oraz IZA, Bonn.

Maciej Lis

Instytut Badań Strukturalnych

Agata Miazga

Instytut Badań Strukturalnych

Jan Baran

Instytut Badań Strukturalnych, Uniwersytet Warszawski

wszystkie publikacje