Opinia IBS odnośnie do wybranych obszarów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju

30 września 2016

Instytut Badań Strukturalnych przedstawia opinię dotyczącą wybranych propozycji projektu Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR) będącej rozwinięciem Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, przyjętego przez Radę Ministrów 16 lutego 2016 r. Ocenę formułujemy wyłącznie w odniesieniu do tych obszarów SOR, które na co dzień stanowią przedmiot naszej refleksji badawczej. Koncentrujemy się zatem na finansach publicznych, rynku pracy, demografii, polityce rodzinnej i społecznej, edukacji, systemie ochrony zdrowia, energii i klimacie. Uwagi zgłaszamy w ramach konsultacji społecznych SOR.

słowa kluczowe: opinia IBS, edukacja, finanse publiczne, energia i klimat, polityka rodzinna, rynek pracy, ubóstwo energetyczne
rok wydania: 2016
język: polski
autorzy:

Instytut Badań Strukturalnych

Instytut Badań Strukturalnych, Uniwersytet Warszawski

Instytut Badań Strukturalnych, Szkoła Główna Handlowa

Instytut Badań Strukturalnych (IBS), Warszawa, oraz IZA, Bonn.

Institute for Structural Research (IBS)

Instytut Badań Strukturalnych, Szkoła Główna Handlowa

Instytut Badań Strukturalnych

Instytut Badań Strukturalnych

Instytut Badań Strukturalnych

Instytut Badań Strukturalnych

Skip to content