Działania powiatowych urzędów pracy mające na celu upowszechnianie oferty aktywizacyjnej

26 marca 2021

Młode osoby niepracujące i nieuczące się (tzw. NEET) rzadko rejestrują się w urzędach pracy, przez co nie mogą korzystać ze wsparcia tych instytucji. Często nie wiedzą o projektach urzędów pracy, postrzegają ich działalność negatywnie, mają opory przed rejestracją ze względu na obawę przed stygmatyzacją. Powiatowe urzędy pracy prowadzą z kolei umiarkowane działania promocyjne, przez co informacja o ofercie wsparcia nie trafia do części potencjalnych beneficjentów. Rzadko wykorzystują nowoczesne kanały kontaktu z młodzieżą, relatywnie rzadko współpracują z lokalnymi instytucjami oraz w ograniczonym zakresie promują ofertę aktywizacyjną na obszarach wiejskich, oddalonych od swoich siedzib. Aby wzmocnić zasięg i skalę oddziaływania, mogłyby zintensyfikować i zróżnicować swoje działania informacyjno-promocyjne m.in. poprzez aktywny udział w wydarzeniach lokalnych, zwiększenie obecności na terenach oddalonych od placówki urzędu, poszerzenie sieci współpracujących podmiotów o instytucje, w których przebywać mogą osoby młode wymagające szczególnego wsparcia w wejściu na rynek pracy. Istotna jest również stała i usystematyzowana współpraca ze szkołami, która obecnie ma charakter doraźny.  

słowa kluczowe: bezrobocie
rok wydania: 2021
język: polski
Kategoria publikacji: 
Dodatkowe informacje:

Publikacja powstała w ramach projektu „Youth Employment PartnerSHIP”, który ma na celu przeciwdziałanie bezrobociu wśród osób młodych. Badamy w nim efektywność instrumentów wsparcia ludzi młodych, którzy nie pracują się i nie uczą w czterech krajach: Polsce, Hiszpanii, we Włoszech i na Węgrzech. Projekt finansowany jest przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię, w ramach EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment (Funduszu na Rzecz Zatrudnienia Młodzieży EEA i Funduszy Norweskich) i współfinansowany ze środków na naukę w latach 2018-2022, przyznanych na realizację projektu międzynarodowego.

Projekt, w ramach którego powstała publikacja:
 / 
autorzy:

Instytut Badań Strukturalnych

Skip to content