Does gender matter for lifelong learning activity?

26 września 2013
abstrakt:

Rozwój i doskonalenie umiejętności w trakcie całego życia poprzez uczestnictwo w różnego rodzaju formach kształcenia ustawicznego ma kluczowe znaczenie dla utrzymania zatrudnialności, szczególnie w kontekście wydłużającego się okresu aktywności zawodowej oraz rosnącej konkurencji na rynku pracy. W artykule zbadane zostały uwarunkowania dla kształcenia ustawicznego z perspektywy płci. Na podstawie danych europejskiego badania aktywności ekonomicznej ludności (EU-LFS) oraz badania dotyczącego edukacji dorosłych (Adult Education Survey) analizujemy zakres aktywności edukacyjnej osób dorosłych w Europie oraz bariery dla uczestnictwa w edukacji ustawicznej.

rok wydania: 2013
język: angielski
Kategoria publikacji: 
seria wydawnicza: IBS Working Paper
numer publikacji: 03/2013
ISSN: 2451-4373
autorzy:

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Instytut Badań Edukacyjncyh

Institute for Structural Research (IBS)

Skip to content