abstrakt:

Rozwój i doskonalenie umiejętności w trakcie całego życia poprzez uczestnictwo w różnego rodzaju formach kształcenia ustawicznego ma kluczowe znaczenie dla utrzymania zatrudnialności, szczególnie w kontekście wydłużającego się okresu aktywności zawodowej oraz rosnącej konkurencji na rynku pracy. W artykule zbadane zostały uwarunkowania dla kształcenia ustawicznego z perspektywy płci. Na podstawie danych europejskiego badania aktywności ekonomicznej ludności (EU-LFS) oraz badania dotyczącego edukacji dorosłych (Adult Education Survey) analizujemy zakres aktywności edukacyjnej osób dorosłych w Europie oraz bariery dla uczestnictwa w edukacji ustawicznej.

rok wydania: 2013

język : angielski

kategorie tematyczne :

seria wydawnicza : IBS Working Paper

numer publikacji : 03/2013

ISSN : 2451-4373

autorzy:
Agnieszka Chłoń-Domińczak

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Instytut Badań Edukacyjncyh

Maciej Lis

Instytut Badań Strukturalnych

wszystkie publikacje