Innymi słowy

Jedną z głównych pułapek towarzyszących komunikacji jest iluzja, że dialog w ogóle się odbył.

Badanie procesów zachodzących we współczesnym świecie wymaga skomplikowanych narzędzi i specjalizacji w danej dziedzinie wiedzy. Eksperci Instytutu Badań Strukturalnych mają różnorakie zaplecze. To ekonomiści, socjologowie, matematycy i politolodzy. Próbujemy znaleźć odpowiedzi na palące pytania i objaśnić zachodzące współcześnie zmiany społeczne i ekonomiczne w nadziei, że wyniki naszych badań będą miały zastosowanie w tworzeniu efektywnych
i przyjaznych polityk publicznych.

Jednym z celów Fundacji IBS jest podnoszenie jakości debaty publicznej i prowadzenie dialogu na temat polityk publicznych, opartego na rzetelnej diagnozie i ewaluacji. Staramy się dotrzeć z wynikami naszych badań do jak najszerszej grupy odbiorców, wszystkich aktywnych aktorów sceny społeczno-ekonomiczno-politycznej – do naukowców, decydentów, działaczy, przedstawicieli mediów. W tym celu powołaliśmy do życia także blog IBS, czyli platformę, na której zamieszczamy publicystyczne artykuły poparte naszymi badaniami.

Wszystkie zamieszczone tu teksty napisane zostały przez naszych ekspertów. Niektóre doczekały się publikacji w prasie
i na portalach internetowych. Chcemy, by wyniki naszych badań były czytelne dla każdej zainteresowanej nimi osoby.
Aby komunikacja nie była iluzją, a stała się faktem.

Artykuły

Jak zmierzyć niemierzalne?
Czyli jak eksperymenty ekonomiczne mogą pomóc w rozwiązaniu kryzysu energetycznego?
Altruizm jest w rozumieniu klasycznej ekonomii nieracjonalny. Jednak czy można uznać poświęcenie za brak racjonalności? Czy bez altruizmu możemy rozwiązać globalne problemy, które czasem nie dotyczą nas bezpośrednio, jak na przykład kryzys klimatyczny? Do uwzględnienia złożoności i niejednoznaczności indywidualnych oraz zbiorowych decyzji w polityce publicznej, wykorzystuje się eksperymenty ekonomiczne.
Homofobia  – to się nie opłaca
To, na jaki obraz Polski zapracowaliśmy przez minione lata, odzwierciedla „zwycięstwo” w rankingu organizacji ILGA. Brak możliwości sformalizowania związku par jedno-płuciowych wydaje się być najmniejszym problemem osób nieheteronormatywnych.
Jakie będą koszty odejścia od rosyjskiego gazu, węgla i ropy w Polsce?
Zaprzestanie importu rosyjskiego gazu, węgla i ropy do Unii Europejskiej pomogłoby zakończyć inwazję Rosji na Ukrainę. Kraje świata zachodniego/UE powinny wprowadzić takie embargo, aby skończyć z finansowaniem rosyjskiego reżimu prowadzącego wojnę, jednak do tej pory taka decyzja nie zapadła ze względu na znaczne uzależnienie krajów UE od rosyjskich paliw.
Odejście od paliw kopalnych wytrąci Rosji narzędzia ekonomicznego nacisku
Pokłosiem inwazji militarnej Rosji na Ukrainę jest jeszcze inny rodzaj agresji ze strony Rosji. Zależność od surowców energetycznych – kolejna broń stosowana przez Kreml. To broń ekonomiczna wymierzona we wszystkich obywateli Unii Europejskiej.
Edukacja wciąż cierpi przez COVID-19
Z jakimi problemami zostawi nas pandemia COVID-19 nawet, gdy już okiełznamy wirusa? Czy wyłaniają się inne, poza gospodarczymi, skutki tej sytuacji, którym powinniśmy przeciwdziałać już dziś?
Newsletter
Skip to content